Jaka nauka zajmuje się chorągwiami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji itp.?

Weksylologia
Heraldyka
Falerystyka
Sfragilologia
We­ksy­lo­lo­gia zajmuje się cho­rą­gwia­mi jako rze­czy­wi­sty­mi i sym­bo­licz­ny­mi znakami woj­sko­wy­mi, pań­stwo­wy­mi, te­ry­to­rial­ny­mi, or­ga­ni­za­cji i grup spo­łecz­nych czy wy­zna­nio­wych. Jest dys­cy­pli­ną sto­sun­ko­wo młodą, która nie wy­od­ręb­ni­ła się jeszcze w sa­mo­dziel­ną naukę hi­sto­rycz­ną.

Rozkład odpowiedzi

Weksylologia
Heraldyka
Falerystyka
Sfragilologia
odpowiedzi
flagPolska
15%
21%
56%
7%
71
flagNieznany
0%
0%
100%
0%
2
flagHolandia
0%
50%
50%
0%
2
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagUkraina
0%
100%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
1
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagDżibuti
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men22%
women7%
Weksylologia
22%
7%
Heraldyka
13%
38%
Falerystyka
50%
53%
Sfragilologia
13%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka nauka zajmuje się chorągwiami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji itp.?
81
13%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: MateuszEs
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.