Jaką oficjalną nazwę nosił mur berliński w NRD?

antyfaszystowski wał ochronny
mur bezpieczeństwa atomowego
mur pokoju
umocniona strefa kontrwywiadowcza
Nazwa używana przez pro­pa­gan­dę su­ge­ro­wa­ła, że RFN nie został w pełni zde­na­zy­fi­ko­wa­ny. Zanim wznie­sio­no mur, 3,5 miliona miesz­kań­ców NRD uciekło na zachód. Pomiędzy 1961 a 1989, mur za­trzy­mał tę emi­gra­cję niemal cał­ko­wi­cie.

Rozkład odpowiedzi

antyfaszystowski wał ochronny
mur bezpieczeństwa atomowego
mur pokoju
umocniona strefa kontrwywiadowcza
odpowiedzi
flagKanada
50%
2%
29%
17%
34
flagSzwajcaria
50%
0%
40%
10%
10
flagWłochy
45%
0%
36%
18%
22
flagNiemcy
41%
7%
41%
6%
131
flagIrlandia
35%
15%
45%
5%
20
flagWielka Brytania
34%
5%
49%
9%
236
flagHolandia
34%
4%
43%
17%
23
flagUkraina
32%
10%
50%
7%
28
flagPolska
30%
8%
49%
10%
6357
flagStany Zjednoczone
28%
9%
45%
15%
284
flagRosja
28%
0%
64%
0%
14
flagNorwegia
27%
9%
63%
0%
11
flagIndie
25%
7%
55%
7%
27
flagNieznany
23%
8%
54%
13%
376
flagFrancja
6%
6%
60%
26%
15

Płeć

men27%
women28%
antyfaszystowski wał ochronny
27%
28%
mur bezpieczeństwa atomowego
7%
10%
mur pokoju
54%
47%
umocniona strefa kontrwywiadowcza
11%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.