Jaką oficjalną nazwę nosił mur berliński w NRD?

antyfaszystowski wał ochronny
mur bezpieczeństwa atomowego
mur pokoju
umocniona strefa kontrwywiadowcza
Nazwa używana przez pro­pa­gan­dę su­ge­ro­wa­ła, że RFN nie został w pełni zde­na­zy­fi­ko­wa­ny. Zanim wznie­sio­no mur, 3,5 miliona miesz­kań­ców NRD uciekło na zachód. Pomiędzy 1961 a 1989, mur za­trzy­mał tę emi­gra­cję niemal cał­ko­wi­cie.

Rozkład odpowiedzi

antyfaszystowski wał ochronny
mur bezpieczeństwa atomowego
mur pokoju
umocniona strefa kontrwywiadowcza
odpowiedzi
flagSzwajcaria
54%
0%
36%
9%
11
flagKanada
50%
2%
29%
17%
34
flagWłochy
45%
0%
36%
18%
22
flagNiemcy
44%
6%
41%
6%
143
flagIrlandia
36%
18%
40%
4%
22
flagWielka Brytania
34%
4%
49%
9%
249
flagHolandia
33%
3%
44%
18%
27
flagUkraina
32%
9%
51%
6%
31
flagPolska
30%
8%
49%
11%
6647
flagStany Zjednoczone
27%
9%
45%
15%
286
flagRosja
27%
0%
61%
5%
18
flagIndie
25%
7%
55%
7%
27
flagNorwegia
25%
8%
58%
8%
12
flagNieznany
23%
8%
53%
13%
391
flagFrancja
6%
6%
60%
26%
15

Płeć

men27%
women28%
antyfaszystowski wał ochronny
27%
28%
mur bezpieczeństwa atomowego
7%
11%
mur pokoju
54%
47%
umocniona strefa kontrwywiadowcza
11%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.