Jaką oficjalną nazwę nosił mur berliński w NRD?

antyfaszystowski wał ochronny
mur bezpieczeństwa atomowego
mur pokoju
umocniona strefa kontrwywiadowcza
Nazwa używana przez pro­pa­gan­dę su­ge­ro­wa­ła, że RFN nie został w pełni zde­na­zy­fi­ko­wa­ny. Zanim wznie­sio­no mur, 3,5 miliona miesz­kań­ców NRD uciekło na zachód. Pomiędzy 1961 a 1989, mur za­trzy­mał tę emi­gra­cję niemal cał­ko­wi­cie.

Rozkład odpowiedzi

antyfaszystowski wał ochronny
mur bezpieczeństwa atomowego
mur pokoju
umocniona strefa kontrwywiadowcza
odpowiedzi
flagWłochy
55%
0%
27%
16%
18
flagKanada
53%
3%
28%
15%
32
flagNiemcy
43%
8%
41%
4%
107
flagHolandia
43%
0%
43%
12%
16
flagNieznany
38%
5%
43%
12%
39
flagWielka Brytania
35%
4%
48%
10%
219
flagIrlandia
33%
16%
44%
5%
18
flagUkraina
31%
15%
47%
5%
19
flagPolska
31%
8%
49%
10%
5023
flagStany Zjednoczone
27%
9%
45%
15%
283
flagNorwegia
27%
9%
63%
0%
11
flagIndie
25%
7%
55%
7%
27
flagRosja
25%
0%
66%
0%
12
flagFrancja
6%
6%
60%
26%
15

Płeć

men28%
women28%
antyfaszystowski wał ochronny
28%
29%
mur bezpieczeństwa atomowego
7%
10%
mur pokoju
54%
47%
umocniona strefa kontrwywiadowcza
9%
11%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.