Jaka organizacja w 2014r. otrzymała Nagrodę Nobla?

UNICEF
ONZ
Unia Europejska
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
W 2012 roku Unia Eu­ro­pej­ska otrzy­ma­ła Pokojową Nagrodę Nobla. Komitet No­blow­ski w uza­sad­nie­niu wskazał „sta­bi­li­zu­ją­cą rolę odegraną przez UE, która pomogła prze­kształ­cić więk­szość Europy z kon­ty­nen­tu wojen w kon­ty­nent pokoju”. Pod­kre­ślo­ne zostały zasługi Unii Eu­ro­pej­skiej w procesie pokoju, po­jed­na­nia, de­mo­kra­cji i praw czło­wie­ka w Europie.

Rozkład odpowiedzi

UNICEF
ONZ
Unia Europejska
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
odpowiedzi
flagNiemcy
41%
10%
44%
3%
29
flagWielka Brytania
36%
8%
38%
17%
47
flagWłochy
50%
0%
41%
8%
12
flagPolska
34%
17%
32%
15%
2107
flagNieznany
41%
14%
24%
18%
107

Płeć

men30%
women32%
UNICEF
37%
35%
ONZ
13%
17%
Unia Europejska
30%
32%
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
18%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka organizacja w 2014r. otrzymała Nagrodę Nobla?
2391
32%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.