Jaka religia dominuje w Czechach ?

katolicyzm
kalwinizm
żadna
luteranizm
Czechy liczą 10 516 125 miesz­kań­ców (2009) i hi­sto­rycz­nie są państwem chrze­ści­jań­ski­m, jednak obecnie są jednym z naj­bar­dziej zla­icy­zo­wa­nych państw na świecie. Według naj­now­sze­go spisu po­wszech­ne­go z 2011 roku, 10,3% Czechów utoż­sa­mia się z ka­to­li­cy­zme­m, 0,9% z pro­te­stan­ty­zme­m, 2,7% z innymi re­li­gia­mi, 6,7% okre­śli­ło się mianem wie­rzą­cych bez przy­na­leż­no­ści do ja­kiej­kol­wiek religii, a 79,4% okre­śli­ło się mianem nie­wie­rzą­cych bądź nie zde­kla­ro­wa­ło swego wy­zna­nia. Według danych z 2009 r. To naj­bar­dziej laicki kraj Europy.

Rozkład odpowiedzi

katolicyzm
kalwinizm
żadna
luteranizm
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
3
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
2
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
2
flagBangladesz
0%
0%
100%
0%
1
flagDżibuti
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwecja
12%
12%
75%
0%
8
flagWielka Brytania
33%
0%
66%
0%
3
flagNieznany
22%
11%
55%
11%
9
flagPolska
21%
12%
53%
11%
210
flagNiemcy
0%
0%
50%
50%
2
flagIrlandia
0%
0%
50%
50%
2
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagIzrael
0%
0%
0%
100%
1
flagWłochy
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men61%
women77%
katolicyzm
18%
16%
kalwinizm
9%
0%
żadna
61%
77%
luteranizm
11%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka religia dominuje w Czechach ?
247
55%

Szczegóły

Autor: Maks
Ilustracja: Nicolas Raymond
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.