Jaką religię poznawał młody Gautama Budda?

żadną
jainizm
sikhizm
hinduizm
Według tradycji bud­dyj­skie­j, młody Gautama urodził się w rodzinie kró­lew­skiej i zgodnie z prze­po­wied­nią miał zostać albo wielkim królem, albo wielkim pro­ro­kiem. Ponieważ jego ojciec wolał dla syna tę pierwszą ewen­tu­al­no­ść, zakazał wspo­mi­na­nia mu o ja­kiej­kol­wiek religii oraz o ludzkim cier­pie­niu. Dopiero w wieku 29 lat, po opusz­cze­niu domu, Gautama do­wie­dział się o ist­nie­niu religii.

Rozkład odpowiedzi

żadną
jainizm
sikhizm
hinduizm
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
72%
9%
9%
9%
11
flagFrancja
60%
10%
20%
10%
10
flagIndie
47%
10%
5%
36%
19
flagHolandia
44%
16%
16%
24%
25
flagWłochy
50%
5%
22%
22%
18
flagRosja
41%
8%
0%
50%
24
flagWielka Brytania
38%
9%
18%
34%
97
flagStany Zjednoczone
38%
3%
14%
42%
63
flagUkraina
33%
4%
28%
33%
21
flagPolska
32%
7%
20%
37%
4536
flagNiemcy
27%
7%
19%
45%
68
flagNorwegia
26%
13%
26%
33%
15
flagIrlandia
21%
5%
26%
47%
19
flagNieznany
14%
4%
25%
55%
243

Płeć

men28%
women31%
żadną
28%
31%
jainizm
7%
7%
sikhizm
21%
26%
hinduizm
42%
34%

Szczegóły

Autor: Wujek Dobra Rada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.