Jaką religię poznawał młody Gautama Budda?

żadną
jainizm
sikhizm
hinduizm
Według tradycji bud­dyj­skie­j, młody Gautama urodził się w rodzinie kró­lew­skiej i zgodnie z prze­po­wied­nią miał zostać albo wielkim królem, albo wielkim pro­ro­kiem. Ponieważ jego ojciec wolał dla syna tę pierwszą ewen­tu­al­no­ść, zakazał wspo­mi­na­nia mu o ja­kiej­kol­wiek religii oraz o ludzkim cier­pie­niu. Dopiero w wieku 29 lat, po opusz­cze­niu domu, Gautama do­wie­dział się o ist­nie­niu religii.

Rozkład odpowiedzi

żadną
jainizm
sikhizm
hinduizm
odpowiedzi
flagFrancja
60%
10%
20%
10%
10
flagIndie
47%
10%
5%
36%
19
flagHolandia
44%
11%
22%
22%
18
flagWłochy
47%
5%
23%
23%
17
flagWielka Brytania
39%
9%
16%
34%
93
flagStany Zjednoczone
38%
3%
14%
41%
62
flagRosja
36%
9%
0%
54%
22
flagPolska
33%
7%
20%
37%
4260
flagUkraina
33%
0%
27%
38%
18
flagNiemcy
28%
6%
19%
45%
66
flagNorwegia
26%
13%
26%
33%
15
flagIrlandia
18%
6%
31%
43%
16
flagNieznany
14%
3%
24%
56%
204

Płeć

men29%
women31%
żadną
29%
31%
jainizm
7%
7%
sikhizm
20%
26%
hinduizm
42%
35%

Szczegóły

Autor: Wujek Dobra Rada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.