Jaką religię poznawał młody Gautama Budda?

żadną
jainizm
sikhizm
hinduizm
Według tradycji bud­dyj­skie­j, młody Gautama urodził się w rodzinie kró­lew­skiej i zgodnie z prze­po­wied­nią miał zostać albo wielkim królem, albo wielkim pro­ro­kiem. Ponieważ jego ojciec wolał dla syna tę pierwszą ewen­tu­al­no­ść, zakazał wspo­mi­na­nia mu o ja­kiej­kol­wiek religii oraz o ludzkim cier­pie­niu. Dopiero w wieku 29 lat, po opusz­cze­niu domu, Gautama do­wie­dział się o ist­nie­niu religii.

Rozkład odpowiedzi

żadną
jainizm
sikhizm
hinduizm
odpowiedzi
flagIndie
47%
10%
5%
36%
19
flagWielka Brytania
43%
10%
12%
32%
85
flagHolandia
41%
11%
23%
23%
17
flagWłochy
47%
5%
23%
23%
17
flagStany Zjednoczone
39%
3%
13%
42%
61
flagUkraina
37%
0%
31%
31%
16
flagRosja
35%
5%
0%
60%
20
flagPolska
34%
7%
20%
36%
3649
flagNiemcy
30%
6%
19%
44%
63
flagNorwegia
26%
13%
26%
33%
15
flagNieznany
15%
0%
45%
40%
20
flagIrlandia
14%
7%
35%
42%
14

Płeć

men32%
women31%
żadną
32%
31%
jainizm
8%
7%
sikhizm
20%
26%
hinduizm
39%
34%

Szczegóły

Autor: Wujek Dobra Rada
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.