Jaką religię wyznawał prezydent USA John Fitzgerald Kennedy?

był protestantem (Kościół Luterański)
był protestantem (Kościół Ewangelistyczno Reformowany)
był katolikiem
był protestantem (Kościół Adwentystyczny)
Mimo, że Kennedy był pre­zy­den­tem Stanów Zjed­no­czo­nych zaledwie przez 1036 dni, usta­no­wił wiele pre­ce­den­sów. Był on m.in. pierw­szym pre­zy­den­tem USA, który urodził się w XX wieku, pierw­szym (i jedynym do tej pory) pre­zy­den­tem Ka­to­li­kie­m, pierw­szym który żył krócej od swych ro­dzi­có­w, pierw­szym pre­zy­den­te­m, który mianował swego brata człon­kiem gabinetu i był naj­młod­szym wybranym pre­zy­den­tem w historii USA. Miał 43 lata, kiedy został za­przy­się­żo­ny na pre­zy­den­ta w styczniu 1961 r.

Rozkład odpowiedzi

był protestantem (Kościół Luterański)
był protestantem (Kościół Ewangelistyczno Reformowany)
był katolikiem
był protestantem (Kościół Adwentystyczny)
odpowiedzi
flagRwanda
0%
8%
91%
0%
12
flagKanada
3%
6%
87%
3%
31
flagStany Zjednoczone
10%
7%
77%
3%
168
flagHiszpania
7%
7%
77%
7%
27
flagRosja
0%
15%
76%
7%
13
flagGrecja
8%
8%
75%
8%
12
flagDania
5%
16%
72%
5%
18
flagNiemcy
11%
7%
71%
8%
184
flagWłochy
17%
5%
70%
5%
17
flagIrlandia
22%
10%
67%
0%
40
flagAustralia
6%
6%
66%
20%
15
flagSzwajcaria
17%
11%
64%
5%
17
flagWielka Brytania
14%
14%
62%
7%
309
flagFrancja
12%
16%
61%
9%
31
flagNorwegia
19%
9%
61%
9%
21
flagPolska
17%
16%
55%
10%
11717
flagIndie
3%
25%
51%
18%
27
flagSzwecja
25%
5%
50%
20%
20
flagNieznany
26%
25%
35%
12%
774
flagHolandia
36%
15%
31%
15%
19

Płeć

men39%
women40%
był protestantem (Kościół Luterański)
22%
23%
był protestantem (Kościół Ewangelistyczno Reformowany)
21%
22%
był katolikiem
39%
40%
był protestantem (Kościół Adwentystyczny)
16%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką religię wyznawał prezydent USA John Fitzgerald Kennedy?
13309
55%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: newtimes.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.