Jaka rzeką stanowiła granice Polski z Prusami podczas XX-lecia międzywojennego?

Odra
Prosna
Warta
Bóbr
Prosna- rzeka w środ­ko­wej Polsce, będąca lewym dopływem Warty. Prosna często sta­no­wi­ła granicę z pań­stwa­mi nie­miec­ki­mi w historii Polski m.in. do II zaboru sta­no­wi­ła granicę Rzecz­po­spo­li­tej Obojga Narodów, w latach 1807–1815 granice Księstwa War­szaw­skie­go czy po kon­gre­sie wie­deń­skim Kró­le­stwa Pol­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Odra
Prosna
Warta
Bóbr
odpowiedzi
flagPolska
22%
28%
36%
11%
506
flagNieznany
13%
21%
47%
17%
51

Płeć

men27%
women24%
Odra
18%
16%
Prosna
27%
24%
Warta
40%
41%
Bóbr
14%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka rzeką stanowiła granice Polski z Prusami podczas XX-lecia międzywojennego?
591
28%

Szczegóły

Autor: MAJSTELELE
Ilustracja: roovuu
Czytaj więcej: wikipedia Prosna
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.