Jaka to rasa psa?

Siberian husky
Shiba inu
Alaskan malamute
Samoyed
Alaskan malamute – rasa psa za­przę­go­we­go w typie szpica, za­li­cza­na do ras pier­wot­nych. Jedna z naj­star­szych ras ark­tycz­nych uży­wa­nych do cią­gnię­cia sań i prze­no­sze­nia ła­dun­ków. Typ wil­ko­wa­ty. Szata jest gęsta, z grubym pod­szerst­kie­m, nieco bardziej szorstka i dłuższa niż u husky sy­be­ryj­skie­go. Umasz­cze­nie wy­stę­pu­je w od­cie­niach szarego i białego, so­bo­lo­wo­-bia­łe­go, czar­no­-bia­łe­go, wil­cza­sto­-bia­łe­go, czer­wo­no­-bia­łe­go albo czysto białego.

Rozkład odpowiedzi

Siberian husky
Shiba inu
Alaskan malamute
Samoyed
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
8%
75%
16%
12
flagNiemcy
30%
10%
55%
5%
20
flagSzwecja
45%
9%
45%
0%
11
flagNieznany
49%
8%
38%
4%
73
flagPolska
43%
13%
36%
6%
803

Płeć

men36%
women38%
Siberian husky
45%
39%
Shiba inu
9%
14%
Alaskan malamute
36%
38%
Samoyed
8%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka to rasa psa?
970
37%

Szczegóły

Autor: Julka Jeż
Ilustracja: Eileen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.