Jaka uroczystość jest obchodzona w Kościele Katolickim 8 grudnia?

Zwiastowanie Pańskie
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Świętej Rodziny
Nie­po­ka­la­ne Poczęcie Maryi jest dogmatem wiary ka­to­lic­kie­j, ogło­szo­nym uro­czy­ście przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. bullą In­ef­fa­bi­lis Deus. Zgodnie z nią, Maryja od momentu swojego poczęcia została za­cho­wa­na nie tylko od wszel­kie­go grzechu, którego mogłaby się do­pu­ści­ć, ale również od dzie­dzi­czo­ne­go przez nas wszyst­kich grzechu pier­wo­rod­ne­go. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wy­da­rze­nie Zwia­sto­wa­nia, uchronił Maryję przed grzesz­no­ścią.

Rozkład odpowiedzi

Zwiastowanie Pańskie
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Świętej Rodziny
odpowiedzi
flagWłochy
10%
10%
80%
0%
10
flagStany Zjednoczone
3%
30%
57%
7%
26
flagNiemcy
32%
13%
37%
16%
37
flagPolska
23%
18%
35%
21%
3096
flagNieznany
23%
23%
34%
17%
330
flagWielka Brytania
33%
8%
30%
26%
56

Płeć

men31%
women41%
Zwiastowanie Pańskie
24%
22%
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
22%
14%
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
31%
41%
Świętej Rodziny
21%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka uroczystość jest obchodzona w Kościele Katolickim 8 grudnia?
3676
36%

Szczegóły

Autor: flower345
Ilustracja: Robert Cheaib
Czytaj więcej: brewiarz.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.