Jaki był cel Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku ?

Spotkanie miało symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką
Bolesław Chrobry zachęcał Ottona III do zawarcia sojuszu w walce z Rusią Kijowską
Otton III proponował Chrobremu utworzenie potężnego cesarstwa
Chrobry chciał przekonać niemieckiego cesarza do zaatakowania Czech
Młody cesarz Otton III przybył do Gniezna z pro­po­zy­cją utwo­rze­nia uni­wer­sal­ne­go ce­sar­stwa skła­da­ją­ce­go się z kilku rów­no­rzęd­nych pro­win­cji: Roma, Galia, Germania i Sło­wiańsz­czy­zna. Otton III jako cesarz miał mieć władzę nad całym ce­sar­stwem. Bolesław wyraził poparcie tej idei. Otton zmarł jednak dwa lata później próbując zdobyć Rzym i ce­sar­stwo po­grą­ży­ło się w chaosie walk o suk­ce­sję.

Rozkład odpowiedzi

Spotkanie miało symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką
Bolesław Chrobry zachęcał Ottona III do zawarcia sojuszu w walce z Rusią Kijowską
Otton III proponował Chrobremu utworzenie potężnego cesarstwa
Chrobry chciał przekonać niemieckiego cesarza do zaatakowania Czech
odpowiedzi
flagDania
8%
0%
91%
0%
12
flagIrlandia
26%
0%
73%
0%
15
flagHolandia
10%
13%
62%
8%
37
flagBiałoruś
0%
23%
61%
7%
13
flagLitwa
16%
25%
58%
0%
12
flagWłochy
21%
21%
57%
0%
14
flagNiemcy
24%
11%
55%
5%
109
flagPolska
24%
14%
54%
4%
8879
flagUkraina
32%
12%
54%
0%
31
flagStany Zjednoczone
21%
17%
53%
2%
47
flagNieznany
29%
11%
52%
5%
1071
flagNorwegia
23%
17%
52%
5%
17
flagSzwecja
21%
21%
50%
0%
14
flagFrancja
30%
15%
46%
7%
26
flagWielka Brytania
22%
23%
43%
6%
230
flagKanada
35%
7%
42%
14%
14
flagAustria
40%
20%
40%
0%
10

Płeć

men56%
women46%
Spotkanie miało symbolizować przyjaźń polsko-niemiecką
26%
25%
Bolesław Chrobry zachęcał Ottona III do zawarcia sojuszu w walce z Rusią Kijowską
11%
21%
Otton III proponował Chrobremu utworzenie potężnego cesarstwa
56%
46%
Chrobry chciał przekonać niemieckiego cesarza do zaatakowania Czech
5%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki był cel Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku ?
10604
54%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: mik Krakow
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.