Jaki język jest językiem urzędowym w Watykanie?

watykański
włoski
włoski i łacina
łacina
Watykan jako jedyne państwo na świecie posiada łacinę jako swój język urzę­do­wy. W 2012 roku papież Benedykt XVI usta­no­wił Pon­ti­fi­cia Academia La­ti­ni­ta­tis („Pa­pie­ską Akademię Języka Ła­ciń­skie­go­”) w celu po­głę­bie­nia zna­jo­mo­ści, wspie­ra­nia i re­gu­lo­wa­nia użycia łaciny nie tylko w śro­do­wi­sku ko­ściel­ny­m, ale w szeroko ro­zu­mia­nym świecie kultury. Z powodu historii i po­ło­że­nia Wa­ty­ka­nu, urzę­do­wym jest również włoski.

Rozkład odpowiedzi

watykański
włoski
włoski i łacina
łacina
odpowiedzi
flagPolska
2%
20%
60%
16%
1386
flagWielka Brytania
4%
30%
56%
8%
23
flagNieznany
0%
29%
49%
20%
140
flagNiemcy
0%
37%
43%
18%
16

Płeć

men55%
women59%
watykański
1%
0%
włoski
21%
31%
włoski i łacina
55%
59%
łacina
21%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki język jest językiem urzędowym w Watykanie?
1612
58%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: Luca Aless
Czytaj więcej: wikipedia Łacina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.