Który wąż jest najbardziej jadowity?

tajpan pustynny
kobra królewska
kobra indyjska
grzechotnik diamentowy
Mak­sy­mal­na dawka jadu wy­dzie­lo­na przy jednym uką­sze­niu tajpana pu­styn­ne­go jest w stanie uśmier­cić ok. 100 osób, czyli wie­lo­krot­nie więcej niż jad kobry in­dyj­skiej. Co ciekawe jednak, nie za­no­to­wa­no żadnego przy­pad­ku śmier­tel­ne­go ugry­zie­nia czło­wie­ka. Węże te za­miesz­ku­ją bezludne tereny au­stra­lij­skich pustyń, są powolne i nie­agre­syw­ne.

Rozkład odpowiedzi

tajpan pustynny
kobra królewska
kobra indyjska
grzechotnik diamentowy
odpowiedzi
flagNiemcy
46%
17%
12%
21%
41
flagNieznany
45%
28%
5%
22%
100
flagPolska
41%
27%
9%
21%
3553
flagWielka Brytania
27%
25%
7%
39%
51

Płeć

men51%
women30%
tajpan pustynny
51%
30%
kobra królewska
22%
29%
kobra indyjska
7%
10%
grzechotnik diamentowy
18%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który wąż jest najbardziej jadowity?
3852
41%

Szczegóły

Autor: Julian
Ilustracja: craigles75
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.