Jaki jest najczęsciej używany język programowania?

C++
Java
C
Python
Wg rankigu TIOBE ba­zu­ją­ce­go m.in. na analizie rynku pracy i szkoleń, Java jest naj­po­pu­lar­niej­sza od roku 2002, gdy ranking został utwo­rzo­ny (z małymi prze­rwa­mi gdy wy­prze­dzi­ło ją C). Dużym impulsem pod­trzy­mu­ją­cym jej po­pu­lar­ność było wybranie jej jako języka apli­ka­cji systemu Android.

Rozkład odpowiedzi

C++
Java
C
Python
odpowiedzi
flagPolska
49%
38%
8%
3%
662
flagNieznany
54%
34%
10%
0%
83

Płeć

men35%
women28%
C++
52%
44%
Java
35%
28%
C
9%
20%
Python
1%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki jest najczęsciej używany język programowania?
783
38%

Szczegóły

Autor: Karcio
Ilustracja: Daniel Iversen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.