Jaki jest najpopularniejszy model tramwaju w Polsce?

Konstal 13N
Bombardier NGT8
Konstal 105Na
Konstal 102N
Konstal 105Na – tramwaj wy­twa­rza­ny w latach 1979–1992 przez zakłady Konstal w Cho­rzo­wie. Obecnie jest to naj­licz­niej eks­plo­ato­wa­ny tramwaj w Polsce. Łącznie po Czę­sto­cho­wie, Gdańsku, Gorzowie Wiel­ko­pol­ski­m, ko­nur­ba­cji gór­no­ślą­skie­j, Kra­ko­wie, Po­zna­niu, Szcze­ci­nie, War­sza­wie i Wro­cła­wiu jeździ ich 1240.

Rozkład odpowiedzi

Konstal 13N
Bombardier NGT8
Konstal 105Na
Konstal 102N
odpowiedzi
flagNieznany
14%
18%
51%
14%
27
flagPolska
14%
22%
45%
15%
396

Płeć

men46%
women51%
Konstal 13N
14%
24%
Bombardier NGT8
23%
6%
Konstal 105Na
46%
51%
Konstal 102N
16%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki jest najpopularniejszy model tramwaju w Polsce?
450
46%

Szczegóły

Autor: nienagrywamlola
Ilustracja: photobeppus
Czytaj więcej: wikipedia Konstal 105Na
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.