Jaki jest najwyższy szczyt Hiszpanii kontynentalnej?

Teide
Mulhacen
Pico de Aneto
Moncayo
Mulhacén (3478,6 m n.p.m.) – szczyt w po­łu­dnio­wej części Hisz­pa­nii w paśmie Sierra Nevada w Górach Be­tyc­kich. Zbu­do­wa­ny ze skał me­ta­mor­ficz­nych i osa­do­wych. Zbocza prze­kształ­co­ne w wyniku procesów gla­cjal­nych. Po­łu­dnio­we stoki łagodne, na północ szczyt opada 500-me­tro­wą ścianą. Naj­wyż­szy szczyt kon­ty­nen­tal­nej części Hisz­pa­nii i Półwyspu Ibe­ryj­skie­go, jed­no­cze­śnie naj­wyż­szy szczyt kon­ty­nen­tu eu­ro­pej­skie­go znaj­du­ją­cy się poza Alpami.

Rozkład odpowiedzi

Teide
Mulhacen
Pico de Aneto
Moncayo
odpowiedzi
flagPolska
13%
25%
44%
15%
286
flagNieznany
16%
20%
48%
16%
25

Płeć

men27%
women17%
Teide
14%
14%
Mulhacen
27%
17%
Pico de Aneto
43%
41%
Moncayo
14%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki jest najwyższy szczyt Hiszpanii kontynentalnej?
348
25%

Szczegóły

Autor: zuzakawa
Ilustracja: David Edgar
Czytaj więcej: wikipedia Mulhacén
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.