Jaki jest najwyższy wodospad w Tatrach?

Wielka Siklawa
Wielicka Siklawa
Ciężka Siklawa
Złota Siklawa
Ciężka Siklawa jest położona w sło­wac­kich Tatrach Wy­so­ki­ch, spada z progu Doliny Ciężkiej – od­ga­łę­zie­nia Doliny Białej Wody. Tworzą go wody Cięż­kie­go Potoku po wy­pły­nię­ciu z Cięż­kie­go Stawu. Ma około 100 m wy­so­ko­ści i jest naj­wyż­szym wo­do­spa­dem ta­trzań­skim (nie licząc wo­do­spa­dów okre­so­wy­ch, spa­da­ją­cych ze skalnych ścian po in­ten­syw­nych opa­da­ch).

Rozkład odpowiedzi

Wielka Siklawa
Wielicka Siklawa
Ciężka Siklawa
Złota Siklawa
odpowiedzi
flagPolska
61%
18%
16%
4%
49
flagNieznany
75%
25%
0%
0%
4
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men11%
women16%
Wielka Siklawa
62%
66%
Wielicka Siklawa
18%
16%
Ciężka Siklawa
11%
16%
Złota Siklawa
7%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki jest najwyższy wodospad w Tatrach?
55
14%

Szczegóły

Autor: Vesuvius
Ilustracja: Rafik k
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.