Jaki kalendarz obowiązywał w Rosji przed wprowadzeniem kalendarza juliańskiego?

tradycyjny słowiański
gregoriański
bizantyjski
rewolucyjny
Ka­len­darz bi­zan­tyj­ski to mo­dy­fi­ka­cja ju­liań­skie­go używana w Bi­zan­cjum do jego upadku i krajach jego obszaru kul­tu­ro­we­go, np. księ­stwach ruskich. Erę liczono od bi­blij­ne­go stwo­rze­nia świata, zaś rok zaczynał sie 1 wrze­śnia. Wg tej ery w 7208 roku Piotr Wielki wpro­wa­dził w Rosji ka­len­darz ju­liań­ski.

Rozkład odpowiedzi

tradycyjny słowiański
gregoriański
bizantyjski
rewolucyjny
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
47%
47%
4%
21
flagPolska
13%
40%
39%
6%
1636
flagNieznany
17%
42%
35%
5%
320
flagNiemcy
25%
16%
33%
25%
12

Płeć

men38%
women35%
tradycyjny słowiański
15%
11%
gregoriański
39%
46%
bizantyjski
38%
35%
rewolucyjny
6%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki kalendarz obowiązywał w Rosji przed wprowadzeniem kalendarza juliańskiego?
2041
38%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Andrey
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.