Jaki kraj został nazwany "Państwem bez stosów"?

Zjednoczone Prowincje Niderlandów
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Mimo róż­no­rod­no­ści wy­zna­nio­wej - za­miesz­ki­wa­li ją ka­to­li­cy, pra­wo­sław­ni, żydzi, lu­te­ra­nie, kal­wi­ni­ści, bracia polscy i mu­zuł­ma­nie - Rzecz­po­spo­li­ta XVI i XVII wieku cieszyła się pokojem dzięki aktowi Kon­fe­de­ra­cji War­szaw­skiej (na zdjęciu) i była wy­jąt­kiem czasu wojen re­li­gij­nych pu­sto­szą­cych ówczesną Europę.

Rozkład odpowiedzi

Zjednoczone Prowincje Niderlandów
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Rzeczpospolita Obojga Narodów
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
4%
95%
24
flagWielka Brytania
2%
0%
13%
83%
37
flagPolska
4%
7%
4%
82%
3268
flagNieznany
4%
9%
4%
80%
644
flagNiemcy
2%
12%
7%
76%
39
flagStany Zjednoczone
10%
20%
20%
50%
10

Płeć

men84%
women70%
Zjednoczone Prowincje Niderlandów
4%
5%
Konfederacja Szwajcarska
7%
10%
Królestwo Szwecji
3%
12%
Rzeczpospolita Obojga Narodów
84%
70%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki kraj został nazwany "Państwem bez stosów"?
4071
82%

Szczegóły

Autor: Jerzy Bałwan
Ilustracja: wikimedia

Historia

3 czerwca 2017 22:18:28 utworzył Jerzy Bałwan »
7 czerwca 2017 23:39:00 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.