Jaki kraj został nazwany "Państwem bez stosów"?

Zjednoczone Prowincje Niderlandów
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Mimo róż­no­rod­no­ści wy­zna­nio­wej - za­miesz­ki­wa­li ją ka­to­li­cy, pra­wo­sław­ni, żydzi, lu­te­ra­nie, kal­wi­ni­ści, bracia polscy i mu­zuł­ma­nie - Rzecz­po­spo­li­ta XVI i XVII wieku cieszyła się pokojem dzięki aktowi Kon­fe­de­ra­cji War­szaw­skiej (na zdjęciu) i była wy­jąt­kiem czasu wojen re­li­gij­nych pu­sto­szą­cych ówczesną Europę.

Rozkład odpowiedzi

Zjednoczone Prowincje Niderlandów
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Rzeczpospolita Obojga Narodów
odpowiedzi
flagHolandia
3%
0%
3%
92%
27
flagSzwajcaria
0%
16%
0%
83%
12
flagPolska
4%
7%
5%
82%
3847
flagWielka Brytania
2%
4%
12%
81%
49
flagIrlandia
0%
9%
0%
81%
11
flagNieznany
4%
8%
4%
80%
668
flagNiemcy
2%
10%
6%
80%
46
flagStany Zjednoczone
11%
23%
11%
47%
17

Płeć

men83%
women69%
Zjednoczone Prowincje Niderlandów
4%
6%
Konfederacja Szwajcarska
7%
11%
Królestwo Szwecji
3%
12%
Rzeczpospolita Obojga Narodów
83%
69%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki kraj został nazwany "Państwem bez stosów"?
4709
82%

Szczegóły

Autor: Jerzy Bałwan
Ilustracja: wikimedia

Historia

3 czerwca 2017 22:18:28 utworzył Jerzy Bałwan »
7 czerwca 2017 23:39:00 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.