Jaki ptak znajduje się w logo Polskich Linii Lotniczych LOT?

orzeł
bocian
żuraw
czapla
Symbol firmy powstał w 1930 roku za­pro­jek­to­wa­ny przez Tadeusz Gro­now­skie­go. Niewiele bra­ko­wa­ło a w 2010 cha­rak­te­ry­stycz­ne logo zo­sta­ło­by usunięte ze sta­tecz­ni­ków pio­no­wych. Za­nie­cha­no tego wobec pro­te­stów pra­cow­ni­ków i pa­sa­że­rów.

Rozkład odpowiedzi

orzeł
bocian
żuraw
czapla
odpowiedzi
flagWielka Brytania
5%
38%
55%
0%
18
flagNiemcy
23%
23%
53%
0%
13
flagPolska
13%
32%
42%
10%
893
flagNieznany
9%
47%
28%
14%
114

Płeć

men35%
women44%
orzeł
10%
8%
bocian
40%
35%
żuraw
35%
44%
czapla
12%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki ptak znajduje się w logo Polskich Linii Lotniczych LOT?
1076
42%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Nelson Correia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.