Jaki rodzaj skał został użyty do budowy kopuły Panteonu w Rzymie?

marmur
piaskowiec
granit
pumeks
Po­ro­wa­ta, lekka skała została użyta do pro­duk­cji betonu, w celu ob­ni­że­nia ciężaru. Mark i Hut­chi­son ob­li­czy­li, że przy użyciu stan­dar­do­we­go betonu nacisk kon­struk­cji byłby o 80% większy. Tę samą technikę wy­ko­rzy­sta­no w stropach Ko­lo­seum.

Rozkład odpowiedzi

marmur
piaskowiec
granit
pumeks
odpowiedzi
flagRosja
10%
14%
10%
59%
57
flagNiemcy
12%
25%
10%
52%
48
flagHolandia
5%
33%
11%
50%
18
flagStany Zjednoczone
4%
32%
20%
44%
25
flagWielka Brytania
21%
15%
22%
40%
71
flagIndie
20%
13%
26%
40%
15
flagPolska
21%
30%
16%
32%
2902
flagNieznany
31%
30%
17%
20%
265
flagWłochy
27%
36%
18%
18%
11

Płeć

men26%
women28%
marmur
24%
15%
piaskowiec
32%
36%
granit
16%
19%
pumeks
26%
28%

Szczegóły

Autor: tacuba
Ilustracja: steve p2008
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.