Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
Świeżo utwo­rzo­na Słowacja (pow­sta­ła w marcu 1939 jako satelita Niemiec po zajęciu Cze­cho­sło­wa­cji) do­łą­czy­ła do nie­miec­kie­go ataku na Polskę, wy­sy­ła­jąc 3 dywizje pie­cho­ty. Wojska sło­wac­kie zajęły wówczas m.in. Za­ko­pa­ne, a w star­ciach ze stroną polską zginęło 37 Sło­wa­ków. 5 paź­dzier­ni­ka odbyła się parada zwy­cię­stwa w Po­pra­dzie. Po za­koń­cze­niu kampanii Hitler za­ofe­ro­wał Słowacji Za­ko­pa­ne, co jednak rząd Słowacji od­rzu­ci­ł, uznając, że nie za­miesz­ku­ją go Słowacy.

Rozkład odpowiedzi

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
2%
11%
67%
18%
43
flagNorwegia
0%
27%
63%
9%
11
flagHolandia
0%
25%
62%
12%
16
flagFrancja
0%
26%
57%
15%
19
flagWielka Brytania
3%
29%
56%
10%
120
flagPolska
2%
25%
54%
16%
4905
flagUkraina
0%
26%
53%
13%
15
flagNieznany
1%
33%
51%
13%
600
flagNiemcy
4%
21%
43%
25%
64

Płeć

men55%
women40%
USA
1%
5%
Czechy
30%
30%
Słowacja
55%
40%
Litwa
12%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?
5906
54%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Kelly Short
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.