Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
Świeżo utwo­rzo­na Słowacja (pow­sta­ła w marcu 1939 jako satelita Niemiec po zajęciu Cze­cho­sło­wa­cji) do­łą­czy­ła do nie­miec­kie­go ataku na Polskę, wy­sy­ła­jąc 3 dywizje pie­cho­ty. Wojska sło­wac­kie zajęły wówczas m.in. Za­ko­pa­ne, a w star­ciach ze stroną polską zginęło 37 Sło­wa­ków. 5 paź­dzier­ni­ka odbyła się parada zwy­cię­stwa w Po­pra­dzie. Po za­koń­cze­niu kampanii Hitler za­ofe­ro­wał Słowacji Za­ko­pa­ne, co jednak rząd Słowacji od­rzu­ci­ł, uznając, że nie za­miesz­ku­ją go Słowacy.

Rozkład odpowiedzi

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
1%
12%
67%
16%
56
flagHolandia
0%
25%
66%
8%
24
flagKanada
0%
14%
64%
14%
14
flagDania
0%
18%
63%
18%
11
flagAustria
0%
20%
60%
10%
10
flagHiszpania
0%
25%
58%
16%
12
flagIrlandia
0%
25%
58%
16%
12
flagNiemcy
4%
19%
56%
17%
123
flagWielka Brytania
3%
25%
55%
14%
163
flagNorwegia
5%
27%
55%
11%
18
flagPolska
2%
26%
54%
14%
8539
flagFrancja
0%
23%
52%
23%
21
flagUkraina
0%
31%
50%
13%
22
flagNieznany
2%
32%
49%
14%
1256
flagSzwecja
0%
35%
42%
21%
14
flagLitwa
0%
10%
30%
60%
10

Płeć

men54%
women36%
USA
1%
5%
Czechy
30%
35%
Słowacja
54%
36%
Litwa
13%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?
10415
54%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Kelly Short
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.