Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
Świeżo utwo­rzo­na Słowacja (pow­sta­ła w marcu 1939 jako satelita Niemiec po zajęciu Cze­cho­sło­wa­cji) do­łą­czy­ła do nie­miec­kie­go ataku na Polskę, wy­sy­ła­jąc 3 dywizje pie­cho­ty. Wojska sło­wac­kie zajęły wówczas m.in. Za­ko­pa­ne, a w star­ciach ze stroną polską zginęło 37 Sło­wa­ków. 5 paź­dzier­ni­ka odbyła się parada zwy­cię­stwa w Po­pra­dzie. Po za­koń­cze­niu kampanii Hitler za­ofe­ro­wał Słowacji Za­ko­pa­ne, co jednak rząd Słowacji od­rzu­ci­ł, uznając, że nie za­miesz­ku­ją go Słowacy.

Rozkład odpowiedzi

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
1%
11%
70%
14%
54
flagHolandia
0%
28%
61%
9%
21
flagKanada
0%
15%
61%
15%
13
flagIrlandia
0%
20%
60%
20%
10
flagDania
0%
20%
60%
20%
10
flagNorwegia
5%
29%
58%
5%
17
flagWielka Brytania
3%
26%
55%
13%
145
flagPolska
2%
27%
54%
15%
7863
flagUkraina
0%
28%
52%
14%
21
flagFrancja
0%
23%
52%
23%
21
flagNiemcy
5%
21%
50%
21%
100
flagNieznany
2%
32%
49%
14%
1217
flagSzwecja
0%
41%
33%
25%
12

Płeć

men53%
women36%
USA
1%
6%
Czechy
30%
35%
Słowacja
53%
36%
Litwa
14%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?
9628
53%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Kelly Short
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.