Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
Świeżo utwo­rzo­na Słowacja (pow­sta­ła w marcu 1939 jako satelita Niemiec po zajęciu Cze­cho­sło­wa­cji) do­łą­czy­ła do nie­miec­kie­go ataku na Polskę, wy­sy­ła­jąc 3 dywizje pie­cho­ty. Wojska sło­wac­kie zajęły wówczas m.in. Za­ko­pa­ne, a w star­ciach ze stroną polską zginęło 37 Sło­wa­ków. 5 paź­dzier­ni­ka odbyła się parada zwy­cię­stwa w Po­pra­dzie. Po za­koń­cze­niu kampanii Hitler za­ofe­ro­wał Słowacji Za­ko­pa­ne, co jednak rząd Słowacji od­rzu­ci­ł, uznając, że nie za­miesz­ku­ją go Słowacy.

Rozkład odpowiedzi

USA
Czechy
Słowacja
Litwa
odpowiedzi
flagHolandia
0%
25%
66%
8%
12
flagFrancja
0%
22%
61%
16%
18
flagNorwegia
0%
30%
60%
10%
10
flagStany Zjednoczone
2%
14%
58%
23%
34
flagWielka Brytania
2%
31%
54%
10%
106
flagPolska
3%
24%
53%
17%
3129
flagNieznany
1%
32%
48%
16%
106
flagNiemcy
5%
23%
38%
27%
55

Płeć

men55%
women38%
USA
0%
3%
Czechy
31%
30%
Słowacja
55%
38%
Litwa
12%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki trzeci kraj, po III Rzeszy i ZSRR najechał Polskę we wrześniu 1939 roku?
3558
53%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Kelly Short
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.