Jaki ustrój jako pierwszy obowiązywał w starożytnym Rzymie?

Republika
Cesarstwo
Królestwo
Oligarchia
Tra­dy­cyj­nie Rzym powstał w roku 753 p.n.e. jak kró­le­stwo. Królem wówczas był Romulus. W 509 r. p.n.e. nastąpił upadek tego ustroju. Obalono króla Tar­kwi­niu­sza Pysznego - siódmego i ostat­nie­go króla sta­ro­żyt­ne­go Rzymu, a w jego miejsce wpro­wa­dzo­no re­pu­bli­kę.

Rozkład odpowiedzi

Republika
Cesarstwo
Królestwo
Oligarchia
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
25%
68%
0%
16
flagPolska
25%
20%
42%
11%
858
flagNieznany
25%
25%
34%
13%
58
flagWielka Brytania
40%
30%
0%
30%
10

Płeć

men45%
women34%
Republika
26%
30%
Cesarstwo
16%
21%
Królestwo
45%
34%
Oligarchia
11%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaki ustrój jako pierwszy obowiązywał w starożytnym Rzymie?
985
41%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.