Jakich broni najczęściej używali Wikingowie?

Mieczy
Toporów
Młotów
Łuk, miecz i tarcza
Naj­pow­szech­niej­szą bronią wśród Wikingów były topory, co jednak nie jest spo­wo­do­wa­ne większą efek­tyw­no­ścią, a swoją nie­zwy­kle niską ceną wy­ko­na­nia. Miecze były trud­niej­sze do wy­ko­na­nia i wymagały dużo lepszego ma­te­ria­łu, przez co mała część Wikingów mogła sobie na nie po­zwo­lić. Co do młotów, były prak­tycz­nie nie­uży­wa­ne przez miesz­kań­ców Skan­dy­na­wii.

Rozkład odpowiedzi

Mieczy
Toporów
Młotów
Łuk, miecz i tarcza
odpowiedzi
flagWielka Brytania
6%
70%
6%
16%
31
flagNiemcy
0%
64%
16%
20%
25
flagPolska
11%
61%
7%
19%
1392
flagNieznany
17%
57%
5%
20%
98

Płeć

men61%
women47%
Mieczy
12%
2%
Toporów
61%
47%
Młotów
7%
27%
Łuk, miecz i tarcza
18%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakich broni najczęściej używali Wikingowie?
1590
62%

Szczegóły

Autor: Albert Sawko
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.