Jakich wyznawców w Skandynawii jest najwięcej?

Katolików
Luteranów
Kalwinistów
Sunnitów
Lu­te­ra­nizm roz­prze­strze­nił się w całej Skan­dy­na­wii w XVI wieku dzięki władcom Danii i Nor­we­gii. Dzisiaj lu­te­ra­nizm jest naj­więk­szą grupą wy­zna­nio­wą Danii, Wysp Owczych, Gren­lan­dii, Is­lan­dii, Nor­we­gii, Szwecji, Fin­lan­dii, Łotwy, Namibii i Pół­noc­nej Dakoty.

Rozkład odpowiedzi

Katolików
Luteranów
Kalwinistów
Sunnitów
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
88%
5%
0%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
14%
85%
0%
0%
28
flagNorwegia
10%
85%
0%
5%
20
flagSzwecja
3%
83%
9%
3%
31
flagUkraina
0%
81%
18%
0%
11
flagWłochy
8%
75%
16%
0%
12
flagCzechy
18%
72%
9%
0%
11
flagWielka Brytania
10%
69%
17%
2%
249
flagAustralia
33%
66%
0%
0%
18
flagBelgia
25%
66%
0%
8%
12
flagAustria
25%
66%
8%
0%
12
flagHolandia
12%
65%
17%
5%
40
flagPolska
10%
63%
22%
3%
10010
flagNiemcy
11%
59%
27%
0%
101
flagFrancja
9%
57%
33%
0%
21
flagStany Zjednoczone
19%
55%
22%
2%
195
flagNieznany
17%
54%
24%
3%
838
flagHiszpania
20%
53%
26%
0%
15
flagIrlandia
4%
52%
21%
21%
23
flagIndie
53%
35%
3%
3%
28

Płeć

men61%
women59%
Katolików
13%
11%
Luteranów
61%
59%
Kalwinistów
22%
26%
Sunnitów
3%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakich wyznawców w Skandynawii jest najwięcej?
11480
63%

Szczegóły

Autor: OftheGod
Ilustracja: jonsson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.