Jakie drzewo przedstawione jest powyżej?

Pomalowane farbami drzewo
Cynamon różnobarwny
Tęczowa wianowłostka królewska
Eukaliptus tęczowy
Eu­ka­lip­tus tęczowy to jedyny gatunek eu­ka­lip­tu­sa wy­stę­pu­ją­cy na półkuli pół­noc­nej. Jest to zarazem gatunek tro­pi­kal­ny bardziej lubiący tereny In­do­ne­zji, Filipin i Nowej Gwinei. Na­tu­ral­nie wytwarza wie­lo­ko­lo­ro­wą korę, co związane jest z se­zo­no­wym zrzu­ca­niem kory. Na początku jest zielona, a z czasem przy­bie­ra kolory od gra­na­to­we­go, przez nie­bie­ski, żółty, różowy, po­ma­rań­czo­wy do czer­wo­ne­go i szkar­łat­ne­go. Cynamon róż­no­barw­ny nie ist­nie­je, a Wia­no­włost­ka kró­lew­ska nie jest tęczowa (ani w nazwie, ani w kolorze kory, liści i kwia­tó­w).

Rozkład odpowiedzi

Pomalowane farbami drzewo
Cynamon różnobarwny
Tęczowa wianowłostka królewska
Eukaliptus tęczowy
odpowiedzi
flagNiemcy
14%
23%
4%
57%
21
flagWielka Brytania
12%
12%
21%
53%
32
flagPolska
15%
16%
25%
41%
2352
flagNieznany
18%
16%
29%
34%
461

Płeć

men36%
women45%
Pomalowane farbami drzewo
18%
9%
Cynamon różnobarwny
16%
17%
Tęczowa wianowłostka królewska
28%
28%
Eukaliptus tęczowy
36%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie drzewo przedstawione jest powyżej?
2926
40%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: dziwowisko.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.