tło

Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagWłochy
4%
22%
4%
68%
22
flagNorwegia
0%
46%
0%
53%
13
flagFilipiny
10%
31%
5%
52%
19
flagKanada
6%
37%
6%
48%
29
flagIrlandia
5%
29%
17%
47%
17
flagIndie
3%
38%
14%
43%
202
flagWielka Brytania
4%
42%
8%
42%
159
flagHolandia
20%
26%
13%
40%
15
flagStany Zjednoczone
7%
39%
13%
38%
329
flagPakistan
7%
38%
7%
38%
13
flagNigeria
0%
18%
18%
36%
11
flagPolska
4%
46%
12%
35%
4926
flagAustralia
5%
25%
30%
35%
20
flagNiemcy
1%
53%
11%
33%
54
flagMalezja
0%
50%
20%
30%
10

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.