bgJakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

Jest obojętny dla organizmu
Jest szkodliwy, wywołuje raka
Jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
Jest niezbędny organizmowi
Kwas nikotynowy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje on powszechnie w produktach roślinnych i zwierzęcych i nie ma nic wspólnego z paleniem tytoniu.

3184 Odpowiedzi

 Odpowiedzi w języku polskim

Pytanie dostępne po polsku i po angielsku

To pytanie zadawane jest w wersji polskiej oraz angielskiej. Można więc porównać wyniki użytkowników grających po polsku z wynikami graczy z całego świata.
Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

Jest nie­zbęd­ny or­ga­ni­zmo­wi. Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako wi­ta­mi­na PP lub nia­cy­na, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z pa­le­niem ty­to­niu.
Utworzył: Przemek Pietrak
36% odpowiedzi prawidłowych

Rozkład odpowiedzi

język polski

Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?
Jest obojętny dla organizmu
Jest szkodliwy, wywołuje raka
Jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
Jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagUrugwaj
0%
0%
0%
100%
3
flagAustralia
0%
0%
0%
100%
1
flagChorwacja
0%
0%
0%
100%
1
flagHiszpania
0%
0%
0%
100%
1
flagRosja
0%
0%
0%
100%
1
flagWłochy
6%
25%
0%
68%
16
flagNorwegia
0%
33%
0%
66%
6
flagWietnam
0%
33%
0%
66%
3
flagSzwajcaria
20%
0%
20%
60%
5
flagKanada
0%
33%
16%
50%
6
flagDania
0%
50%
0%
50%
2
flagUkraina
0%
50%
0%
50%
2
flagStany Zjednoczone
18%
27%
9%
45%
11
flagIrlandia
0%
42%
14%
42%
7
flagNiemcy
2%
45%
10%
40%
37
flagWielka Brytania
3%
45%
7%
38%
55
flagPolska
4%
47%
11%
35%
3029
flagLitwa
33%
33%
0%
33%
3
flagBelgia
33%
33%
0%
33%
3
flagHolandia
10%
40%
20%
30%
10
flagCzechy
0%
0%
100%
0%
2
flagMalta
0%
0%
100%
0%
1
flagPortugalia
0%
100%
0%
0%
1
flagFrancja
0%
100%
0%
0%
1
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagRumunia
0%
100%
0%
0%
1
flagArmenia
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagMongolia
0%
100%
0%
0%
1
Σ
4%
46%
11%
35%
3212
Kraje inne niż Polska nie są pokazane (są to prawdopodobnie wyniki Polaków grających spoza Polski). Pokaż wszystkie dane

język angielski

It's neutral
It's harmful, causes cancer
It's highly toxic, kills in 10 seconds
It's essential
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
2
flagDania
0%
0%
0%
100%
1
flagBośnia i Hercegowina
0%
0%
0%
100%
1
flagNorwegia
0%
0%
0%
100%
1
flagIrak
0%
0%
0%
100%
1
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagSingapur
0%
0%
0%
100%
1
flagKuwejt
0%
0%
20%
80%
5
flagIran
0%
25%
0%
75%
4
flagIrlandia
0%
0%
25%
75%
4
flagFilipiny
7%
15%
7%
69%
13
flagAlbania
0%
33%
0%
66%
3
flagUkraina
0%
33%
0%
66%
3
flagMeksyk
0%
33%
0%
66%
3
flagPolska
15%
26%
7%
50%
26
flagKanada
10%
30%
10%
50%
10
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
25%
25%
50%
4
flagBangladesz
0%
50%
0%
50%
2
flagNamibia
50%
0%
0%
50%
2
flagChorwacja
0%
50%
0%
50%
2
flagLiban
0%
0%
50%
50%
2
flagPakistan
0%
42%
14%
42%
7
flagStany Zjednoczone
7%
38%
12%
41%
191
flagIndie
4%
36%
16%
41%
146
flagNigeria
0%
20%
10%
40%
10
flagWielka Brytania
6%
45%
8%
39%
48
flagMalezja
0%
37%
25%
37%
8
flagBrazylia
0%
33%
33%
33%
3
flagRepublika Południowej Afryki
33%
0%
33%
33%
3
flagSri Lanka
0%
66%
0%
33%
3
flagZambia
0%
50%
25%
25%
4
flagAustralia
12%
25%
37%
12%
8
flagNiemcy
0%
50%
50%
0%
2
flagRumunia
50%
50%
0%
0%
2
flagKatar
0%
100%
0%
0%
1
flagKorea Południowa
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1
flagMołdawia
0%
100%
0%
0%
1
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagHiszpania
0%
0%
100%
0%
1
flagFrancja
0%
100%
0%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
1
flagRosja
100%
0%
0%
0%
1
flagIzrael
0%
100%
0%
0%
1
flagMacedonia
100%
0%
0%
0%
1
flagGhana
0%
100%
0%
0%
1
flagAzerbejdżan
0%
100%
0%
0%
1
flagIndonezja
0%
100%
0%
0%
1
flagArgentyna
0%
0%
100%
0%
1
flagEtiopia
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagKambodża
100%
0%
0%
0%
1
Σ
6%
35%
13%
42%
544
Kraje (45) z mniej niż 10 odpowiedziami nie są pokazane. Pokaż wszystkie dane

Pytanie dostępne po polsku i po angielsku

To pytanie zadawane jest w wersji polskiej oraz angielskiej. Można więc porównać wyniki użytkowników grających po polsku z wynikami graczy z całego świata.