Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
13%
0%
86%
15
flagWłochy
3%
23%
3%
69%
26
flagRosja
18%
9%
9%
63%
11
flagKanada
5%
32%
5%
55%
34
flagNorwegia
0%
41%
5%
52%
17
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
42%
7%
50%
14
flagIrlandia
4%
36%
12%
48%
25
flagFilipiny
8%
36%
8%
48%
25
flagWielka Brytania
3%
40%
9%
44%
224
flagHolandia
13%
39%
8%
39%
23
flagIndie
3%
41%
15%
38%
234
flagNigeria
0%
23%
15%
38%
13
flagStany Zjednoczone
7%
42%
12%
37%
381
flagNiemcy
1%
51%
9%
37%
81
flagPakistan
12%
37%
6%
37%
16
flagPolska
4%
46%
11%
36%
6522
flagAustralia
4%
27%
27%
36%
22
flagMalezja
13%
40%
13%
33%
15
flagFrancja
15%
46%
7%
30%
13
flagNieznany
4%
53%
18%
23%
71

Płeć

men37%
women34%
jest obojętny dla organizmu
7%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
37%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
17%
12%
jest niezbędny organizmowi
37%
34%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.