Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
20%
0%
80%
10
flagWłochy
4%
22%
4%
68%
22
flagKanada
6%
33%
6%
54%
33
flagNorwegia
0%
41%
5%
52%
17
flagFilipiny
8%
36%
8%
48%
25
flagWielka Brytania
3%
39%
10%
44%
203
flagIrlandia
5%
40%
15%
40%
20
flagPakistan
13%
33%
6%
40%
15
flagIndie
3%
40%
15%
39%
219
flagHolandia
16%
33%
11%
38%
18
flagStany Zjednoczone
7%
40%
13%
37%
354
flagAustralia
4%
27%
27%
36%
22
flagNigeria
0%
18%
18%
36%
11
flagPolska
4%
46%
11%
35%
5740
flagMalezja
7%
42%
14%
35%
14
flagNiemcy
1%
55%
8%
34%
69

Płeć

men37%
women33%
jest obojętny dla organizmu
8%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
36%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
17%
12%
jest niezbędny organizmowi
37%
33%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.