Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagRosja
9%
18%
4%
68%
22
flagWłochy
3%
23%
6%
66%
30
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
31%
5%
63%
19
flagHolandia
7%
29%
7%
56%
41
flagUkraina
0%
44%
0%
55%
34
flagKanada
5%
40%
5%
50%
40
flagNorwegia
0%
40%
10%
50%
20
flagWielka Brytania
2%
37%
10%
47%
316
flagIrlandia
2%
37%
13%
45%
37
flagAustralia
3%
28%
21%
42%
28
flagSzwecja
10%
47%
0%
42%
19
flagFrancja
11%
44%
5%
38%
18
flagStany Zjednoczone
7%
42%
12%
37%
426
flagFilipiny
15%
37%
6%
37%
32
flagPolska
4%
47%
11%
35%
9792
flagIndie
5%
42%
15%
35%
279
flagNiemcy
2%
50%
11%
35%
113
flagPakistan
8%
44%
12%
32%
25
flagMalezja
10%
47%
10%
31%
19
flagNieznany
5%
57%
16%
19%
571

Płeć

men31%
women33%
jest obojętny dla organizmu
7%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
43%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
17%
12%
jest niezbędny organizmowi
31%
34%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.