Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.
utworzył: Kasia Pęczek
Wyniki
Wersje językowe
jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagWłochy
4%
22%
4%
68%
22
flagNorwegia
0%
41%
0%
58%
12
flagFilipiny
11%
33%
5%
50%
18
flagIrlandia
6%
31%
12%
50%
16
flagKanada
8%
36%
8%
48%
25
flagIndie
3%
37%
14%
43%
195
flagWielka Brytania
4%
42%
8%
42%
147
flagPakistan
0%
41%
8%
41%
12
flagNigeria
0%
20%
10%
40%
10
flagStany Zjednoczone
7%
40%
13%
38%
314
flagNiemcy
2%
50%
10%
37%
48
flagAustralia
5%
26%
26%
36%
19
flagPolska
4%
46%
12%
35%
4549
flagHolandia
23%
30%
15%
30%
13
flagMalezja
0%
50%
20%
30%
10
pytanie
wyniki
odpowiedzi
flag
Який вплив на людський організм має нікотинова кислота?
0%
0
flag
Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?
35%
4744
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.