Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
13%
0%
86%
15
flagWłochy
4%
22%
4%
68%
22
flagRosja
20%
10%
10%
60%
10
flagKanada
5%
32%
5%
55%
34
flagNorwegia
0%
41%
5%
52%
17
flagFilipiny
8%
36%
8%
48%
25
flagIrlandia
4%
37%
12%
45%
24
flagWielka Brytania
3%
40%
10%
44%
219
flagPakistan
13%
33%
6%
40%
15
flagIndie
3%
41%
14%
39%
229
flagHolandia
14%
38%
9%
38%
21
flagNigeria
0%
23%
15%
38%
13
flagStany Zjednoczone
7%
42%
13%
37%
374
flagPolska
4%
46%
11%
36%
6286
flagNiemcy
1%
52%
10%
36%
80
flagAustralia
4%
27%
27%
36%
22
flagMalezja
13%
40%
13%
33%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
60%
10%
30%
10
flagFrancja
16%
50%
8%
25%
12
flagNieznany
3%
54%
18%
23%
59

Płeć

men37%
women33%
jest obojętny dla organizmu
7%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
36%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
18%
12%
jest niezbędny organizmowi
37%
34%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.