Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
12%
0%
87%
16
flagWłochy
3%
22%
3%
70%
27
flagRosja
11%
11%
5%
70%
17
flagUkraina
0%
44%
0%
56%
25
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
37%
6%
56%
16
flagKanada
5%
34%
5%
54%
35
flagNorwegia
0%
41%
5%
52%
17
flagWielka Brytania
2%
37%
9%
48%
289
flagHolandia
9%
36%
6%
48%
33
flagIrlandia
3%
40%
12%
43%
32
flagNigeria
0%
25%
12%
43%
16
flagFilipiny
16%
33%
6%
40%
30
flagIndie
3%
42%
15%
37%
254
flagStany Zjednoczone
7%
43%
13%
36%
411
flagPakistan
10%
42%
5%
36%
19
flagPolska
4%
47%
12%
35%
8679
flagAustralia
4%
30%
26%
34%
23
flagNiemcy
2%
51%
13%
33%
96
flagMalezja
11%
44%
11%
33%
18
flagNieznany
6%
58%
17%
18%
515

Płeć

men31%
women33%
jest obojętny dla organizmu
7%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
42%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
18%
12%
jest niezbędny organizmowi
31%
33%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.