Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
13%
0%
86%
15
flagWłochy
3%
23%
3%
69%
26
flagRosja
13%
13%
6%
66%
15
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
37%
6%
56%
16
flagKanada
5%
34%
5%
54%
35
flagNorwegia
0%
41%
5%
52%
17
flagWielka Brytania
2%
37%
10%
48%
259
flagUkraina
0%
52%
0%
47%
19
flagFilipiny
7%
34%
7%
46%
26
flagIrlandia
3%
41%
10%
44%
29
flagHolandia
11%
37%
7%
44%
27
flagNigeria
0%
26%
13%
40%
15
flagIndie
3%
41%
15%
37%
246
flagPolska
4%
46%
11%
36%
7296
flagStany Zjednoczone
6%
43%
13%
36%
400
flagNiemcy
1%
50%
11%
36%
85
flagAustralia
4%
27%
27%
36%
22
flagPakistan
10%
42%
5%
36%
19
flagMalezja
11%
41%
11%
35%
17
flagNieznany
6%
58%
15%
20%
213

Płeć

men34%
women33%
jest obojętny dla organizmu
7%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
39%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
17%
12%
jest niezbędny organizmowi
34%
33%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.