Jakie działanie na ludzki organizm ma kwas nikotynowy?

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
Kwas ni­ko­ty­no­wy, znany lepiej jako witamina PP lub niacyna, jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu. Wy­stę­pu­je on po­wszech­nie w pro­duk­tach ro­ślin­nych i zwie­rzę­cych i nie ma nic wspól­ne­go z paleniem tytoniu.

Rozkład odpowiedzi

jest obojętny dla organizmu
jest szkodliwy, wywołuje raka
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
jest niezbędny organizmowi
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
12%
0%
87%
16
flagRosja
10%
15%
5%
68%
19
flagWłochy
3%
24%
6%
65%
29
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
33%
5%
61%
18
flagUkraina
0%
44%
0%
55%
29
flagHolandia
7%
30%
7%
53%
39
flagKanada
5%
37%
5%
51%
37
flagNorwegia
0%
40%
10%
50%
20
flagWielka Brytania
2%
36%
10%
48%
304
flagNigeria
0%
25%
12%
43%
16
flagIrlandia
3%
39%
15%
42%
33
flagFilipiny
16%
35%
6%
38%
31
flagAustralia
4%
29%
25%
37%
24
flagIndie
4%
42%
15%
36%
269
flagPolska
4%
47%
12%
35%
9172
flagStany Zjednoczone
7%
43%
13%
35%
414
flagNiemcy
1%
51%
12%
33%
103
flagPakistan
8%
44%
12%
32%
25
flagMalezja
10%
47%
10%
31%
19
flagNieznany
5%
58%
17%
18%
552

Płeć

men31%
women33%
jest obojętny dla organizmu
7%
4%
jest szkodliwy, wywołuje raka
43%
49%
jest silnie toksyczny, zabija w ciągu 10 s.
18%
12%
jest niezbędny organizmowi
31%
33%

Szczegóły

Autor: Kasia Pęczek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.