Jakie lampy zastosowane są w tych latarniach, świecących charakterystycznym, pomarańczowym światłem?

lampy sodowe
lampy halogenowe
żarówki niskonapięciowe
świetlówki rtęciowe
Lampy sodowe to lampy wy­ła­dow­cze, w których śro­do­wi­skiem wy­ła­dow­czym są pary sodu. Sto­so­wa­ne są w oświe­tle­niu ze­wnętrz­ny­m, ale też w uprawie roślin, gdyż ich światło od­po­wia­da po­trzeb­ne­mu do fo­to­syn­te­zy.

Rozkład odpowiedzi

lampy sodowe
lampy halogenowe
żarówki niskonapięciowe
świetlówki rtęciowe
odpowiedzi
flagFrancja
73%
13%
6%
6%
15
flagStany Zjednoczone
64%
2%
14%
19%
42
flagWłochy
60%
10%
20%
10%
20
flagNorwegia
50%
0%
42%
7%
14
flagWielka Brytania
45%
16%
21%
16%
131
flagPolska
44%
16%
24%
14%
7403
flagHolandia
44%
0%
44%
11%
18
flagNiemcy
34%
19%
25%
19%
72
flagIrlandia
30%
25%
40%
5%
20
flagNieznany
29%
17%
35%
16%
420

Płeć

men42%
women36%
lampy sodowe
42%
36%
lampy halogenowe
16%
19%
żarówki niskonapięciowe
26%
25%
świetlówki rtęciowe
14%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie lampy zastosowane są w tych latarniach, świecących charakterystycznym, pomarańczowym światłem?
8276
44%

Szczegóły

Autor: Kinga H
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.