Jakie medale otrzymała reprezentacja Polski w skokach narciarskich w Lahti w 2017 roku?

Złote
Srebrne
Brązowe
Nie otrzymała medali
Re­pre­zen­ta­cja Polski otrzy­ma­ła złote medale z rąk Apo­lo­niu­sza Tajnera, prezesa Pol­skie­go Związku Nar­ciar­skie­go, któremu to­wa­rzy­szył Gian­fran­co Kasper, prze­wod­ni­czą­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Nar­ciar­skiej. Obydwaj dzia­ła­cze ude­ko­ro­wa­li także Norwegów i Au­stria­kó­w, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce.

Rozkład odpowiedzi

Złote
Srebrne
Brązowe
Nie otrzymała medali
odpowiedzi
flagPolska
66%
16%
7%
9%
603
flagNieznany
62%
20%
6%
10%
77

Płeć

men67%
women60%
Złote
67%
60%
Srebrne
13%
17%
Brązowe
9%
13%
Nie otrzymała medali
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie medale otrzymała reprezentacja Polski w skokach narciarskich w Lahti w 2017 roku?
726
65%

Szczegóły

Autor: MAJSTELELE
Ilustracja: Piotr Drabik
Czytaj więcej: www.sport.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.