Jakie medale otrzymała reprezentacja Polski w skokach narciarskich w Lahti w 2017 roku?

Złote
Srebrne
Brązowe
Nie otrzymała medali
Re­pre­zen­ta­cja Polski otrzy­ma­ła złote medale z rąk Apo­lo­niu­sza Tajnera, prezesa Pol­skie­go Związku Nar­ciar­skie­go, któremu to­wa­rzy­szył Gian­fran­co Kasper, prze­wod­ni­czą­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Nar­ciar­skiej. Obydwaj dzia­ła­cze ude­ko­ro­wa­li także Norwegów i Au­stria­kó­w, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce.

Rozkład odpowiedzi

Złote
Srebrne
Brązowe
Nie otrzymała medali
odpowiedzi
flagWielka Brytania
66%
9%
4%
19%
21
flagPolska
63%
18%
8%
9%
1177
flagNieznany
60%
21%
6%
12%
99
flagNiemcy
58%
25%
0%
16%
12

Płeć

men67%
women54%
Złote
67%
54%
Srebrne
13%
21%
Brązowe
9%
10%
Nie otrzymała medali
9%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie medale otrzymała reprezentacja Polski w skokach narciarskich w Lahti w 2017 roku?
1372
63%

Szczegóły

Autor: MAJSTELELE
Ilustracja: Piotr Drabik
Czytaj więcej: www.sport.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.