Jakie medale otrzymała reprezentacja Polski w skokach narciarskich w Lahti w 2017 roku?

Złote
Srebrne
Brązowe
Nie otrzymała medali
Re­pre­zen­ta­cja Polski otrzy­ma­ła złote medale z rąk Apo­lo­niu­sza Tajnera, prezesa Pol­skie­go Związku Nar­ciar­skie­go, któremu to­wa­rzy­szył Gian­fran­co Kasper, prze­wod­ni­czą­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Nar­ciar­skiej. Obydwaj dzia­ła­cze ude­ko­ro­wa­li także Norwegów i Au­stria­kó­w, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce.

Rozkład odpowiedzi

Złote
Srebrne
Brązowe
Nie otrzymała medali
odpowiedzi
flagWielka Brytania
76%
7%
7%
7%
13
flagPolska
65%
16%
7%
9%
881
flagNieznany
61%
19%
5%
13%
89

Płeć

men68%
women61%
Złote
68%
61%
Srebrne
12%
18%
Brązowe
9%
10%
Nie otrzymała medali
9%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie medale otrzymała reprezentacja Polski w skokach narciarskich w Lahti w 2017 roku?
1042
65%

Szczegóły

Autor: MAJSTELELE
Ilustracja: Piotr Drabik
Czytaj więcej: www.sport.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.