Jakie miasto było stolicą województwa Podlaskiego w roku 1764?

Wilno
Grodno
Drohiczyn
Białystok
Dro­hi­czyn to hi­sto­rycz­na stolica Pod­la­sia. W XI w. gród na po­gra­ni­czu ru­sko­-pol­skim z ważną komorą celną nad Bugiem, którym spła­wia­no towary z Rusi Ki­jow­skiej. W XII wieku stolica księstwa dro­hi­czyń­skie­go znalazła się w kręgu wpływów Ka­zi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go.

Rozkład odpowiedzi

Wilno
Grodno
Drohiczyn
Białystok
odpowiedzi
flagNiemcy
13%
23%
47%
15%
38
flagWielka Brytania
12%
33%
41%
12%
103
flagStany Zjednoczone
11%
35%
41%
11%
34
flagPolska
16%
32%
36%
13%
3214
flagNorwegia
0%
36%
36%
18%
11
flagUkraina
14%
38%
28%
19%
21
flagNieznany
26%
33%
24%
15%
273

Płeć

men27%
women37%
Wilno
19%
15%
Grodno
37%
32%
Drohiczyn
27%
37%
Białystok
14%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie miasto było stolicą województwa Podlaskiego w roku 1764?
3817
35%

Szczegóły

Autor: Michał Falkowski
Ilustracja: Cezary Borysiuk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.