Jakie miasto było stolicą województwa Podlaskiego w roku 1764?

Wilno
Grodno
Drohiczyn
Białystok
Dro­hi­czyn to hi­sto­rycz­na stolica Pod­la­sia. W XI w. gród na po­gra­ni­czu ru­sko­-pol­skim z ważną komorą celną nad Bugiem, którym spła­wia­no towary z Rusi Ki­jow­skiej. W XII wieku stolica księstwa dro­hi­czyń­skie­go znalazła się w kręgu wpływów Ka­zi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go.

Rozkład odpowiedzi

Wilno
Grodno
Drohiczyn
Białystok
odpowiedzi
flagNiemcy
10%
24%
48%
16%
37
flagWielka Brytania
12%
34%
41%
12%
99
flagStany Zjednoczone
10%
36%
40%
13%
30
flagPolska
15%
32%
38%
13%
2506
flagNieznany
22%
34%
38%
4%
44
flagNorwegia
0%
36%
36%
18%
11
flagUkraina
15%
31%
31%
21%
19

Płeć

men33%
women38%
Wilno
13%
14%
Grodno
40%
31%
Drohiczyn
33%
38%
Białystok
12%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie miasto było stolicą województwa Podlaskiego w roku 1764?
2858
38%

Szczegóły

Autor: Michał Falkowski
Ilustracja: Cezary Borysiuk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.