Jakie nazwy noszą schrony bojowe w Węgierskiej Górce, zbudowane tuż przed wybuchem II wojny światowej?

Kanion, Jar, Parów
Kraków, Lwów, Kalisz
Sokół, Lew, Niedźwiedź
Waligóra, Wędrowiec, Wyrwidąb
W 1939 roku wy­bu­do­wa­ne zostały forty obronne przeciw inwazji nie­miec­kiej. Pier­wot­nie za­pla­no­wa­no budowę 16 schronów bo­jo­wy­ch, ale jedynie 5 zdołano wy­bu­do­wać. Ich nazwy to; Wa­li­gó­ra, Wąwóz, Wę­dro­wie­c, Włó­czę­ga, Wy­rwi­dąb.

Rozkład odpowiedzi

Kanion, Jar, Parów
Kraków, Lwów, Kalisz
Sokół, Lew, Niedźwiedź
Waligóra, Wędrowiec, Wyrwidąb
odpowiedzi
flagPolska
10%
24%
22%
43%
602
flagWielka Brytania
0%
20%
40%
40%
15
flagNieznany
17%
30%
30%
22%
40

Płeć

men37%
women42%
Kanion, Jar, Parów
11%
7%
Kraków, Lwów, Kalisz
23%
30%
Sokół, Lew, Niedźwiedź
27%
20%
Waligóra, Wędrowiec, Wyrwidąb
37%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie nazwy noszą schrony bojowe w Węgierskiej Górce, zbudowane tuż przed wybuchem II wojny światowej?
696
41%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.