Jakie odkrycie pozwoliło odkryć współczesny neandertalczykom nowy gatunek człowieka?

kompletny szkielet
żuchwa
czaszka
genom
De­ni­so­wia­nie to pierwszy gatunek Homo zi­den­ty­fi­ko­wa­ny na pod­sta­wie genomu. Mamy zaledwie 3 zęby i zna­le­zio­ny jako pierwszy paliczek (zdj.), a znisz­czo­ny celem wy­od­ręb­nie­nia DNA. Za­miesz­ki­wa­li Syberię i poł. Azję. Krzy­żo­wa­li się zarówno z ne­an­der­tal­czy­ka­mi jak i ludźmi współ­cze­sny­mi.

Rozkład odpowiedzi

kompletny szkielet
żuchwa
czaszka
genom
odpowiedzi
flagPolska
10%
29%
21%
38%
347
flagNieznany
0%
37%
33%
29%
27

Płeć

men37%
women53%
kompletny szkielet
6%
10%
żuchwa
31%
30%
czaszka
24%
5%
genom
37%
53%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie odkrycie pozwoliło odkryć współczesny neandertalczykom nowy gatunek człowieka?
408
39%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Thilo Parg

Historia

15 lipca 2017 10:33:32 utworzył smyru »
11 sierpnia 2017 11:47:00 zmienił Barbara Idziak »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.