Jakie osiągnięcie młodego Stalina nadało rozpędu jego karierze w szeregach Bolszewików?

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
W czasach przed re­wo­lu­cją rosyjscy ko­mu­ni­ści często zdo­by­wa­li środki pie­nięż­ne poprzez napady i porwania dla okupu. Szcze­gól­nie owocny okazał się dla nich napad na bank w Ti­fli­sie, w którym brał udział Stalin (nie od­gry­wa­jąc zna­czą­cej roli). W trakcie napadu zginęło 40 osób, a zra­bo­wa­no 341,000 rubli (o wartości mniej więcej 3,5 miliona dzi­siej­szych dolarów USA).

Rozkład odpowiedzi

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
12%
80%
4%
25
flagUkraina
0%
13%
73%
13%
23
flagHiszpania
12%
12%
70%
4%
24
flagSzwecja
5%
16%
66%
11%
18
flagKanada
2%
20%
60%
14%
35
flagWielka Brytania
5%
25%
58%
9%
381
flagWłochy
4%
30%
57%
7%
42
flagNiemcy
3%
33%
53%
8%
190
flagRosja
10%
23%
52%
6%
46
flagAustria
17%
11%
52%
17%
17
flagPolska
7%
28%
50%
13%
14071
flagHolandia
0%
37%
50%
11%
59
flagFrancja
10%
27%
45%
16%
37
flagStany Zjednoczone
11%
24%
44%
16%
289
flagNorwegia
5%
15%
42%
31%
19
flagIrlandia
9%
33%
40%
11%
42
flagDania
0%
40%
40%
20%
15
flagBelgia
8%
43%
39%
4%
23
flagNieznany
11%
33%
29%
25%
798
flagIndie
25%
29%
25%
18%
27

Płeć

men45%
women45%
skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
8%
7%
publiczna krytyka Lenina
28%
33%
napad na bank
45%
45%
zastrzelenie premiera Rosji
17%
13%

Szczegóły

Autor: Mateusz Chociec
Ilustracja: Andrew Kitzmiller
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.