Jakie osiągnięcie młodego Stalina nadało rozpędu jego karierze w szeregach Bolszewików?

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
W czasach przed re­wo­lu­cją rosyjscy ko­mu­ni­ści często zdo­by­wa­li środki pie­nięż­ne poprzez napady i porwania dla okupu. Szcze­gól­nie owocny okazał się dla nich napad na bank w Ti­fli­sie, w którym brał udział Stalin (nie od­gry­wa­jąc zna­czą­cej roli). W trakcie napadu zginęło 40 osób, a zra­bo­wa­no 341,000 rubli (o wartości mniej więcej 3,5 miliona dzi­siej­szych dolarów USA).

Rozkład odpowiedzi

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
15%
84%
0%
26
flagFinlandia
0%
14%
77%
3%
27
flagSzwecja
3%
18%
72%
6%
33
flagUkraina
0%
14%
71%
14%
28
flagHiszpania
17%
13%
62%
6%
29
flagKanada
2%
21%
61%
11%
42
flagWielka Brytania
4%
24%
59%
10%
451
flagHolandia
1%
30%
59%
9%
76
flagNiemcy
3%
28%
56%
10%
238
flagRosja
9%
23%
55%
7%
65
flagWłochy
4%
32%
55%
6%
43
flagAustria
12%
16%
54%
16%
24
flagPolska
6%
27%
51%
13%
16693
flagFrancja
10%
26%
47%
15%
38
flagDania
4%
28%
47%
19%
21
flagStany Zjednoczone
11%
23%
46%
16%
317
flagBelgia
7%
38%
46%
3%
26
flagIrlandia
8%
33%
41%
12%
48
flagNieznany
11%
32%
29%
25%
957
flagIndie
28%
28%
25%
17%
28

Płeć

men45%
women47%
skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
8%
7%
publiczna krytyka Lenina
28%
32%
napad na bank
45%
47%
zastrzelenie premiera Rosji
17%
12%

Szczegóły

Autor: Mateusz Chociec
Ilustracja: Andrew Kitzmiller
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.