Jakie osiągnięcie młodego Stalina nadało rozpędu jego karierze w szeregach Bolszewików?

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
W czasach przed re­wo­lu­cją rosyjscy ko­mu­ni­ści często zdo­by­wa­li środki pie­nięż­ne poprzez napady i porwania dla okupu. Szcze­gól­nie owocny okazał się dla nich napad na bank w Ti­fli­sie, w którym brał udział Stalin (nie od­gry­wa­jąc zna­czą­cej roli). W trakcie napadu zginęło 40 osób, a zra­bo­wa­no 341,000 rubli (o wartości mniej więcej 3,5 miliona dzi­siej­szych dolarów USA).

Rozkład odpowiedzi

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
16%
84%
0%
25
flagFinlandia
0%
11%
80%
3%
26
flagUkraina
0%
12%
72%
16%
25
flagSzwecja
3%
18%
71%
6%
32
flagHiszpania
14%
14%
64%
7%
28
flagWielka Brytania
5%
24%
59%
10%
433
flagKanada
2%
21%
59%
13%
37
flagHolandia
0%
31%
58%
9%
73
flagNiemcy
3%
29%
56%
10%
224
flagWłochy
4%
32%
55%
6%
43
flagAustria
12%
16%
54%
16%
24
flagRosja
8%
25%
53%
7%
56
flagPolska
6%
27%
51%
13%
15980
flagStany Zjednoczone
10%
24%
46%
16%
308
flagFrancja
10%
27%
45%
16%
37
flagNorwegia
5%
15%
45%
30%
20
flagBelgia
8%
40%
44%
4%
25
flagIrlandia
8%
34%
41%
10%
46
flagNieznany
11%
33%
29%
25%
930
flagIndie
28%
28%
25%
17%
28

Płeć

men45%
women46%
skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
8%
7%
publiczna krytyka Lenina
28%
32%
napad na bank
45%
46%
zastrzelenie premiera Rosji
17%
13%

Szczegóły

Autor: Mateusz Chociec
Ilustracja: Andrew Kitzmiller
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.