Jakie osiągnięcie młodego Stalina nadało rozpędu jego karierze w szeregach Bolszewików?

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
W czasach przed re­wo­lu­cją rosyjscy ko­mu­ni­ści często zdo­by­wa­li środki pie­nięż­ne poprzez napady i porwania dla okupu. Szcze­gól­nie owocny okazał się dla nich napad na bank w Ti­fli­sie, w którym brał udział Stalin (nie od­gry­wa­jąc zna­czą­cej roli). W trakcie napadu zginęło 40 osób, a zra­bo­wa­no 341,000 rubli (o wartości mniej więcej 3,5 miliona dzi­siej­szych dolarów USA).

Rozkład odpowiedzi

skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
publiczna krytyka Lenina
napad na bank
zastrzelenie premiera Rosji
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
11%
80%
3%
26
flagUkraina
0%
12%
75%
12%
24
flagSzwecja
4%
20%
66%
8%
24
flagHiszpania
14%
14%
64%
7%
28
flagKanada
2%
21%
59%
13%
37
flagWielka Brytania
5%
26%
58%
10%
400
flagNiemcy
3%
30%
56%
9%
212
flagWłochy
4%
32%
55%
6%
43
flagRosja
10%
24%
54%
6%
50
flagHolandia
0%
35%
53%
10%
65
flagAustria
17%
11%
52%
17%
17
flagPolska
6%
27%
50%
13%
15198
flagStany Zjednoczone
10%
24%
45%
16%
296
flagFrancja
10%
27%
45%
16%
37
flagBelgia
8%
40%
44%
4%
25
flagDania
5%
33%
44%
16%
18
flagNorwegia
5%
15%
42%
31%
19
flagIrlandia
9%
34%
40%
11%
44
flagNieznany
10%
33%
29%
25%
893
flagIndie
25%
29%
25%
18%
27

Płeć

men45%
women45%
skomponowanie przyszłego hymnu ZSRR
8%
7%
publiczna krytyka Lenina
28%
33%
napad na bank
45%
45%
zastrzelenie premiera Rosji
17%
13%

Szczegóły

Autor: Mateusz Chociec
Ilustracja: Andrew Kitzmiller
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.