Jakie państwa tworzyły Trójporozumienie?

Francja, Włochy, Wlk. Brytania
Niemcy, Włochy, Austro-Węgry
Wlk. Brytania, Francja, Rosja
Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone, Francja
Wobec zerwania przez Niemcy Paktu Trzech Cesarzy Rosja zawarła najpierw układ z Francją, po czym Francja zawarła układ ze swą od­wiecz­ną rywalką Wlk. Brytanią tzw. Entente Cor­dia­le. Entantę zamknęło przy­mie­rze ro­syj­sko­-bry­tyj­skie z 1907. Po drugiej stronie na­to­miast stanęło Trój­przy­mie­rze Niemiec, Au­stro­-Wę­gier i Włoch. Jednakże te ostatnie w 1915 r. zde­cy­do­wa­ły się­ przejść do prze­ciw­ne­go obozu.

Rozkład odpowiedzi

Francja, Włochy, Wlk. Brytania
Niemcy, Włochy, Austro-Węgry
Wlk. Brytania, Francja, Rosja
Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone, Francja
odpowiedzi
flagNieznany
6%
20%
46%
26%
15
flagPolska
19%
18%
43%
18%
400

Płeć

men45%
women30%
Francja, Włochy, Wlk. Brytania
18%
23%
Niemcy, Włochy, Austro-Węgry
20%
20%
Wlk. Brytania, Francja, Rosja
45%
30%
Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone, Francja
15%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie państwa tworzyły Trójporozumienie?
363
43%

Szczegóły

Autor: CeLaakPL
Ilustracja: THE LIQUIDATOR1
Czytaj więcej: wikipedia Ententa

Historia

2 listopada 2017 22:34:20 utworzył CeLaakPL »
3 listopada 2017 13:47:27 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.