Które państwo zachodniosłowiańskie było najstarsze ?

Państwo Wielkomorawskie
Państwo Wiślan
Państwo Samona
Państwo Polan
Państwo Samona to naj­star­sze znane państwo za­chod­nio­sło­wiań­skie, powstało w VII wieku, założył je kupiec fran­kij­ski Samon. Istniało bardzo krótko. Śmierć za­ło­ży­cie­la w 658 lub 661 roku wywołała zamęt we­wnętrz­ny i osta­tecz­nie do­pro­wa­dzi­ło do jego rozpadu

Rozkład odpowiedzi

Państwo Wielkomorawskie
Państwo Wiślan
Państwo Samona
Państwo Polan
odpowiedzi
flagPolska
34%
17%
27%
20%
407
flagNieznany
46%
12%
19%
21%
41

Płeć

men29%
women23%
Państwo Wielkomorawskie
37%
35%
Państwo Wiślan
16%
28%
Państwo Samona
29%
23%
Państwo Polan
16%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo zachodniosłowiańskie było najstarsze ?
363
28%

Szczegóły

Autor: DawidMMapper
Ilustracja: SeikoEn

Historia

16 czerwca 2017 14:46:43 utworzył DawidMMapper »
29 lipca 2017 10:42:17 zmienił Centurion2003 »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.