Jakie państwo stało się pierwszym dominium brytyjskim?

Kanada
Australia
Indie
Wolne Państwo Irlandzkie
Pierw­szym dominium bry­tyj­skim była Kanada, która otrzy­ma­ła taki status w 1867 roku. Ko­lej­ny­mi były Au­stra­lia (1901), Nowa Zelandia (1907), Nowa Fun­dlan­dia (1907), Związek Po­łu­dnio­wej Afryki (1910) i Wolne Państwo Ir­landz­kie (1922). Indie na­to­miast owego statusu nigdy nie po­sia­da­ły (do nie­pod­le­gło­ści od­zy­ska­nej w 1947 były ko­lo­nią­).

Rozkład odpowiedzi

Kanada
Australia
Indie
Wolne Państwo Irlandzkie
odpowiedzi
flagPolska
27%
11%
28%
31%
1564
flagNieznany
26%
9%
31%
31%
296
flagNiemcy
20%
20%
16%
41%
24
flagWielka Brytania
7%
3%
42%
42%
26

Płeć

men31%
women18%
Kanada
31%
18%
Australia
9%
12%
Indie
26%
28%
Wolne Państwo Irlandzkie
31%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie państwo stało się pierwszym dominium brytyjskim?
1997
27%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.