Które państwo nazywa się "Sak'art'velo" we własnym języku?

Albania
Indonezja
Estonia
Gruzja
Język gru­ziń­ski jest za­pi­sy­wa­ny we własnym uni­kal­nym sys­te­mie, gru­ziń­skim pismem. Często były wska­zy­wa­ne pewne po­do­bień­stwa gra­ma­tycz­ne z ba­skij­ski­m, zwłasz­cza w systemie orze­czeń. Istnieje hi­po­te­za, że oba języki są po­krew­ne, jednak po­wszech­nie uważa się, że brakuje na to jed­no­znacz­nych dowodów.

Rozkład odpowiedzi

Albania
Indonezja
Estonia
Gruzja
odpowiedzi
flagFinlandia
8%
0%
0%
92%
50
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
2%
0%
6%
91%
45
flagGrecja
9%
3%
9%
77%
31
flagSzwajcaria
10%
13%
6%
70%
30
flagHolandia
18%
6%
9%
65%
103
flagSzwecja
14%
9%
9%
65%
55
flagHiszpania
5%
10%
20%
64%
39
flagWłochy
11%
14%
11%
61%
94
flagWielka Brytania
20%
12%
15%
51%
519
flagPolska
20%
16%
17%
45%
18050
flagAustria
21%
18%
15%
44%
38
flagDania
31%
10%
13%
44%
29
flagStany Zjednoczone
17%
16%
21%
43%
366
flagNiemcy
22%
12%
21%
43%
300
flagNorwegia
18%
27%
11%
43%
44
flagIndie
5%
15%
35%
43%
39
flagIrlandia
21%
12%
23%
42%
56
flagFrancja
18%
20%
25%
35%
48
flagNieznany
25%
21%
19%
33%
1250
flagKanada
27%
12%
27%
30%
40

Płeć

men44%
women49%
Albania
20%
17%
Indonezja
18%
15%
Estonia
17%
18%
Gruzja
44%
49%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które państwo nazywa się "Sak'art'velo" we własnym języku?
21036
45%

Szczegóły

Autor: Ewelina Nieznana
Ilustracja: Ilona Margaritadze
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.