Jakie powstanie miało miejsce w latach 1918-1919 na ziemiach polskich?

Powstanie Styczniowe
Powstanie Listopadowe
Powstanie Śląskie
Powstanie Wielkopolskie
Po­wsta­nie wiel­ko­pol­skie wybuchło 27 grudnia 1918 w Po­zna­niu, w czasie wizyty po­wra­ca­ją­ce­go do Polski Ignacego Jana Pa­de­rew­skie­go. Na­za­jutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urzą­dzi­li Niemcy – zrywano polskie i ko­ali­cyj­ne flagi, napadano na polskie in­sty­tu­cje – doszło do za­mie­sze­k, w wyniku których wy­wią­za­ła się walka, podjęta na­stęp­nie przez oddziały kie­ro­wa­ne przez Polską Or­ga­ni­za­cję Wojskową Zaboru Pru­skie­go

Rozkład odpowiedzi

Powstanie Styczniowe
Powstanie Listopadowe
Powstanie Śląskie
Powstanie Wielkopolskie
odpowiedzi
flagNiemcy
7%
7%
17%
67%
28
flagPolska
8%
8%
26%
55%
1806
flagNieznany
10%
11%
23%
54%
290
flagWielka Brytania
6%
12%
56%
25%
16

Płeć

men56%
women45%
Powstanie Styczniowe
8%
7%
Powstanie Listopadowe
8%
11%
Powstanie Śląskie
26%
35%
Powstanie Wielkopolskie
56%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie powstanie miało miejsce w latach 1918-1919 na ziemiach polskich?
2198
55%

Szczegóły

Autor: Antoni Goszcz
Ilustracja: Leon Prauziński
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.