Jakie prawa miały kobiety wśród Wikingów?

Nie miały prawie żadnych praw.
Miały prawa prawie takie same jak mężczyźni.
Obowiązywało równouprawnienie.
Miały większe prawa niż mężczyźni.
W prze­ci­wień­stwie do nie­szczę­snych nie­wol­ni­c, kobiety wikingów chroniło prawo i cieszyły się one statusem wła­ści­wie równym męż­czy­znom. Zmu­sza­nie Wi­kiń­skiej kobiety do cze­go­kol­wiek wbrew jej woli było karalne, a męż­czy­zna który biłby żonę, zostałby zgła­dzo­ny jak nie­bez­piecz­ne zwierzę.

Rozkład odpowiedzi

Nie miały prawie żadnych praw.
Miały prawa prawie takie same jak mężczyźni.
Obowiązywało równouprawnienie.
Miały większe prawa niż mężczyźni.
odpowiedzi
flagDania
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
0%
50%
0%
50%
2
flagNiemcy
50%
50%
0%
0%
2
flagPolska
22%
45%
12%
19%
114
flagNieznany
0%
25%
50%
25%
4
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagNamibia
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men45%
women58%
Nie miały prawie żadnych praw.
16%
16%
Miały prawa prawie takie same jak mężczyźni.
45%
58%
Obowiązywało równouprawnienie.
22%
0%
Miały większe prawa niż mężczyźni.
16%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie prawa miały kobiety wśród Wikingów?
125
44%

Szczegóły

Autor: Gyda
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.