Jakie są narodowe barwy czeskie?

biało-niebieskie-czerwone
biało-czerwone
biało-niebieskie
białe
Wbrew po­wszech­ne­mu prze­ko­na­niu czeskie barwy narodowe są iden­tycz­ne z pol­ski­mi. Podobnie jak i polskie pochodzą od barw godła - cze­skie­go białego lwa na czer­wo­nym tle. Nie­bie­ski trójkąt na fladze Re­pu­bli­ki Czeskiej pozostał z czasów Cze­cho­sło­wa­cji, gdzie re­pre­zen­to­wał barwy Sło­wa­cji.

Rozkład odpowiedzi

biało-niebieskie-czerwone
biało-czerwone
biało-niebieskie
białe
odpowiedzi
flagPolska
78%
14%
6%
0%
1332
flagNieznany
79%
14%
4%
0%
430
flagWielka Brytania
78%
10%
10%
0%
19
flagNiemcy
80%
10%
10%
0%
10

Płeć

men13%
women12%
biało-niebieskie-czerwone
80%
78%
biało-czerwone
13%
12%
biało-niebieskie
4%
8%
białe
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie są narodowe barwy czeskie?
1740
14%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Roman Boed
Czytaj więcej: wikipedia Flaga Czech
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.