Jakie właściwości mają plamy słoneczne?

Niższą temperaturę i silne pole elektryczne
Wyższą temperaturę
Niższą temperaturę i silne pole magnetyczne
Są dziurami w fotosferze
Plama sło­necz­na – widoczny ciem­niej­szy obszar na po­wierzch­ni Słońca (fo­tos­fe­ra­), którego cechami są tem­pe­ra­tu­ra niższa niż tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia i silne pole ma­gne­tycz­ne­.Mi­mo jasności (tem­pe­ra­tu­ra ok. 4000-5000 K) kontrast z oto­cze­niem o tem­pe­ra­tu­rze ok. 6000 kelwinów po­wo­du­je, że plamy sło­necz­ne wydają się mieć kolor czarny.

Rozkład odpowiedzi

Niższą temperaturę i silne pole elektryczne
Wyższą temperaturę
Niższą temperaturę i silne pole magnetyczne
Są dziurami w fotosferze
odpowiedzi
flagPolska
12%
21%
45%
19%
803
flagNieznany
14%
20%
42%
21%
87

Płeć

men48%
women50%
Niższą temperaturę i silne pole elektryczne
13%
13%
Wyższą temperaturę
21%
18%
Niższą temperaturę i silne pole magnetyczne
48%
50%
Są dziurami w fotosferze
15%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie właściwości mają plamy słoneczne?
938
46%

Szczegóły

Autor: John Joseph
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.