Jakie wojska przedstawia ilustracja?

tureckich janczarów
piechotę wybraniecką
strzelców moskiewskich
spieszonych szwedzkich dragonów
Ten wycinek tzw. rolki sztok­holm­skiej przed­sta­wia polską piechotę z częstym w czasach I Rzecz­po­spo­li­tej sztan­da­rem gra­na­to­wo­-czer­wo­no­-bia­łym podczas wjazdu do Krakowa króla Zygmunta III Wazy i ar­cy­księż­nej habs­bur­skie­j, Kon­stan­cji.

Rozkład odpowiedzi

tureckich janczarów
piechotę wybraniecką
strzelców moskiewskich
spieszonych szwedzkich dragonów
odpowiedzi
flagHolandia
8%
75%
8%
8%
12
flagPolska
9%
48%
31%
9%
1276
flagNieznany
8%
46%
36%
8%
98
flagNiemcy
15%
46%
30%
7%
13

Płeć

men53%
women36%
tureckich janczarów
7%
10%
piechotę wybraniecką
53%
36%
strzelców moskiewskich
32%
36%
spieszonych szwedzkich dragonów
6%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie wojska przedstawia ilustracja?
1466
48%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Rulon polski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.