Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
Po­cząt­ko­wo rzymski ka­len­darz zaczynał się w marcu wraz z po­cząt­kiem wiosny i liczył 10 mie­się­cy. December był dzie­sią­tym z nich. Po reformie ka­len­da­rza dodano 2 mie­sią­ce: styczeń i luty. Nazwy starych miesięcy po­zo­sta­ły w użyciu mimo po­rząd­ko­we­go źró­dło­sło­wu.

Rozkład odpowiedzi

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
odpowiedzi
flagHolandia
15%
46%
23%
15%
13
flagNiemcy
30%
46%
15%
7%
13
flagWielka Brytania
16%
41%
16%
25%
24
flagPolska
24%
32%
24%
18%
1506
flagNieznany
24%
27%
26%
21%
304

Płeć

men26%
women35%
dwunasty miesiąc
24%
24%
dziesiąty miesiąc
26%
35%
ostatni miesiąc
27%
25%
mroźny miesiąc
21%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?
1895
32%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Christian Collins
Czytaj więcej: wikipedia Grudzień
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.