Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
Po­cząt­ko­wo rzymski ka­len­darz zaczynał się w marcu wraz z po­cząt­kiem wiosny i liczył 10 mie­się­cy. December był dzie­sią­tym z nich. Po reformie ka­len­da­rza dodano 2 mie­sią­ce: styczeń i luty. Nazwy starych miesięcy po­zo­sta­ły w użyciu mimo po­rząd­ko­we­go źró­dło­sło­wu.

Rozkład odpowiedzi

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
45%
20%
25%
20
flagNiemcy
33%
41%
16%
8%
12
flagHolandia
18%
36%
27%
18%
11
flagPolska
25%
30%
24%
19%
1281
flagNieznany
25%
26%
26%
21%
280

Płeć

men26%
women33%
dwunasty miesiąc
25%
25%
dziesiąty miesiąc
26%
33%
ostatni miesiąc
26%
24%
mroźny miesiąc
21%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?
1631
29%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Christian Collins
Czytaj więcej: wikipedia Grudzień
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.