Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
Po­cząt­ko­wo rzymski ka­len­darz zaczynał się w marcu wraz z po­cząt­kiem wiosny i liczył 10 mie­się­cy. December był dzie­sią­tym z nich. Po reformie ka­len­da­rza dodano 2 mie­sią­ce: styczeń i luty. Nazwy starych miesięcy po­zo­sta­ły w użyciu mimo po­rząd­ko­we­go źró­dło­sło­wu.

Rozkład odpowiedzi

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
odpowiedzi
flagNieznany
20%
60%
0%
20%
5
flagPolska
19%
46%
20%
12%
81
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1
flagSłowacja
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men43%
women66%
dwunasty miesiąc
21%
16%
dziesiąty miesiąc
43%
66%
ostatni miesiąc
21%
0%
mroźny miesiąc
13%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?
89
46%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Christian Collins
Czytaj więcej: wikipedia Grudzień
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.