Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
Po­cząt­ko­wo rzymski ka­len­darz zaczynał się w marcu wraz z po­cząt­kiem wiosny i liczył 10 mie­się­cy. December był dzie­sią­tym z nich. Po reformie ka­len­da­rza dodano 2 mie­sią­ce: styczeń i luty. Nazwy starych miesięcy po­zo­sta­ły w użyciu mimo po­rząd­ko­we­go źró­dło­sło­wu.

Rozkład odpowiedzi

dwunasty miesiąc
dziesiąty miesiąc
ostatni miesiąc
mroźny miesiąc
odpowiedzi
flagWielka Brytania
7%
46%
23%
23%
13
flagPolska
25%
29%
24%
19%
1035
flagNieznany
25%
25%
26%
22%
259

Płeć

men26%
women31%
dwunasty miesiąc
25%
23%
dziesiąty miesiąc
26%
31%
ostatni miesiąc
25%
27%
mroźny miesiąc
21%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie znaczenie ma zaczerpnięta z łaciny i najpowszechniejsza w Europie nazwa grudnia, december?
1342
28%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Christian Collins
Czytaj więcej: wikipedia Grudzień
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.