Jakie zwierzę widnieje na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Kozica
Świstak
Niedźwiedź
Ryś
TPN został utwo­rzo­ny w 1955. Jego słowacki od­po­wied­nik to TANAP. Naj­wyż­szy szczyt Tatr po stronie polskiej to Rysy, a naj­wyż­szy szczyt Tatr w ogóle to Gerlach, znaj­du­ją­cy się po stronie sło­wac­kiej.

Rozkład odpowiedzi

Kozica
Świstak
Niedźwiedź
Ryś
odpowiedzi
flagWielka Brytania
60%
17%
8%
13%
23
flagPolska
55%
18%
12%
12%
1237
flagNieznany
46%
17%
20%
15%
102
flagNiemcy
45%
27%
0%
27%
11

Płeć

men52%
women49%
Kozica
52%
49%
Świstak
16%
20%
Niedźwiedź
18%
11%
Ryś
12%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie zwierzę widnieje na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego?
1434
54%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Andrzej Lenart
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.