Jakie zwierzę widnieje na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Kozica
Świstak
Niedźwiedź
Ryś
TPN został utwo­rzo­ny w 1955. Jego słowacki od­po­wied­nik to TANAP. Naj­wyż­szy szczyt Tatr po stronie polskiej to Rysy, a naj­wyż­szy szczyt Tatr w ogóle to Gerlach, znaj­du­ją­cy się po stronie sło­wac­kiej.

Rozkład odpowiedzi

Kozica
Świstak
Niedźwiedź
Ryś
odpowiedzi
flagWielka Brytania
66%
0%
13%
20%
15
flagPolska
52%
18%
14%
14%
774
flagNieznany
42%
18%
22%
16%
80

Płeć

men51%
women45%
Kozica
51%
45%
Świstak
14%
24%
Niedźwiedź
20%
11%
Ryś
13%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie zwierzę widnieje na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego?
915
51%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Andrzej Lenart
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.