Jakie zwierzę widnieje na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Kozica
Świstak
Niedźwiedź
Ryś
TPN został utwo­rzo­ny w 1955. Jego słowacki od­po­wied­nik to TANAP. Naj­wyż­szy szczyt Tatr po stronie polskiej to Rysy, a naj­wyż­szy szczyt Tatr w ogóle to Gerlach, znaj­du­ją­cy się po stronie sło­wac­kiej.

Rozkład odpowiedzi

Kozica
Świstak
Niedźwiedź
Ryś
odpowiedzi
flagPolska
51%
14%
15%
17%
294
flagNieznany
48%
17%
14%
19%
41

Płeć

men55%
women47%
Kozica
55%
47%
Świstak
11%
21%
Niedźwiedź
20%
10%
Ryś
12%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie zwierzę widnieje na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego?
355
50%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Andrzej Lenart
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.