Jakie zwierzę zakłóca swoją nienaturalną wielkością porządek harmonijnej kompozycji "Dziwnego ogrodu" Józefa Mehoffera?

ważka
żaba
szpak
pies
Na­ma­lo­wa­ny w latach 1902-1903 "Dziwny ogród" przed­sta­wia żonę artysty, jego synka oraz opie­kun­kę podczas letniego wy­po­czyn­ku Me­hof­fe­ra i jego rodziny w Siedlcu nie­da­le­ko Krakowa. Obraz posiada we­wnętrz­ny rytm, kie­ru­ją­cy wzrok widza od ko­lej­nych postaci ku za­cie­nio­ne­mu wnętrzu alei. Jedynym ele­men­tem za­kłó­ca­ją­cym porządek kom­po­zy­cji jest nałożona na po­wierzch­nię płótna ogrom­nych roz­mia­rów ważka, będąca być może śladem obec­no­ści samego malarza (jej wygląd i pro­por­cje można tłu­ma­czyć po­ja­wie­niem się owada tuż przed oczami artysty spo­glą­da­ją­ce­go na żonę i synka).

Rozkład odpowiedzi

ważka
żaba
szpak
pies
odpowiedzi
flagHolandia
83%
0%
4%
8%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
83%
0%
16%
0%
12
flagStany Zjednoczone
80%
0%
7%
7%
26
flagPolska
73%
11%
6%
7%
3057
flagNieznany
70%
13%
6%
9%
187
flagFrancja
69%
15%
0%
15%
13
flagNiemcy
68%
14%
6%
10%
48
flagSzwecja
57%
14%
14%
7%
14
flagWielka Brytania
56%
11%
6%
25%
78

Płeć

men66%
women79%
ważka
66%
79%
żaba
15%
10%
szpak
8%
4%
pies
9%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakie zwierzę zakłóca swoją nienaturalną wielkością porządek harmonijnej kompozycji "Dziwnego ogrodu" Józefa Mehoffera?
3534
73%

Szczegóły

Autor: Pelagia
Ilustracja: Piotr Szlachetny
Czytaj więcej: culture.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.