Które zwierzę ma największe oczy?

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
Ka­ła­mar­ni­ce ol­brzy­mie mają naj­więk­sze oczy spośród wszyst­kich zwierząt (być może poza nie­po­twier­dzo­ny­mi ka­ła­mar­ni­ca­mi ko­lo­sal­ny­mi­), o średnicy do 30 cen­ty­me­trów. Duże oczy po­zwa­la­ją lepiej do­strze­gać skąpe światło głębin, w tym światło bio­lu­mi­nen­scen­cyj­ne emi­to­wa­ne przez żywe or­ga­ni­zmy.

Rozkład odpowiedzi

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
odpowiedzi
flagChorwacja
0%
14%
78%
7%
14
flagIndie
3%
6%
60%
26%
115
flagStany Zjednoczone
4%
11%
57%
26%
399
flagKanada
4%
4%
56%
36%
25
flagAustralia
0%
7%
53%
30%
13
flagCzechy
7%
7%
53%
30%
13
flagPakistan
0%
29%
52%
11%
17
flagWielka Brytania
1%
17%
47%
32%
252
flagNiemcy
1%
11%
47%
40%
135
flagWłochy
5%
21%
47%
26%
19
flagSzwecja
5%
5%
47%
42%
19
flagHolandia
0%
12%
46%
41%
41
flagPolska
3%
17%
45%
32%
10628
flagIrlandia
3%
18%
45%
33%
33
flagUkraina
0%
14%
42%
42%
14
flagNieznany
4%
28%
39%
28%
525
flagNorwegia
13%
21%
39%
26%
23
flagHiszpania
0%
11%
38%
50%
18
flagFrancja
0%
34%
37%
27%
29
flagFilipiny
0%
14%
28%
50%
14

Płeć

men48%
women38%
słoń
2%
3%
płetwal błękitny
21%
17%
kałamarnica olbrzymia
48%
38%
żyrafa
26%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które zwierzę ma największe oczy?
11749
45%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Mike Baird
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.