Które zwierzę ma największe oczy?

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
Ka­ła­mar­ni­ce ol­brzy­mie mają naj­więk­sze oczy spośród wszyst­kich zwierząt (być może poza nie­po­twier­dzo­ny­mi ka­ła­mar­ni­ca­mi ko­lo­sal­ny­mi­), o średnicy do 30 cen­ty­me­trów. Duże oczy po­zwa­la­ją lepiej do­strze­gać skąpe światło głębin, w tym światło bio­lu­mi­nen­scen­cyj­ne emi­to­wa­ne przez żywe or­ga­ni­zmy.

Rozkład odpowiedzi

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
odpowiedzi
flagLitwa
0%
9%
72%
18%
11
flagIndie
3%
7%
60%
26%
113
flagNieznany
5%
8%
58%
26%
34
flagStany Zjednoczone
4%
11%
57%
26%
386
flagKanada
4%
4%
56%
36%
25
flagAustralia
0%
7%
53%
30%
13
flagCzechy
7%
7%
53%
30%
13
flagPakistan
0%
31%
50%
12%
16
flagWielka Brytania
1%
14%
49%
33%
221
flagNiemcy
0%
11%
48%
38%
118
flagWłochy
5%
17%
47%
29%
17
flagPolska
3%
16%
45%
33%
8465
flagHolandia
0%
6%
45%
48%
33
flagIrlandia
3%
16%
43%
36%
30
flagSzwecja
8%
8%
41%
41%
12
flagUkraina
0%
16%
41%
41%
12
flagFrancja
0%
29%
40%
29%
27
flagHiszpania
0%
6%
40%
53%
15
flagNorwegia
13%
21%
39%
26%
23
flagFilipiny
0%
15%
23%
53%
13

Płeć

men53%
women39%
słoń
2%
2%
płetwal błękitny
16%
17%
kałamarnica olbrzymia
53%
39%
żyrafa
26%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które zwierzę ma największe oczy?
9007
45%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Mike Baird
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.