Które zwierzę ma największe oczy?

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
Ka­ła­mar­ni­ce ol­brzy­mie mają naj­więk­sze oczy spośród wszyst­kich zwierząt (być może poza nie­po­twier­dzo­ny­mi ka­ła­mar­ni­ca­mi ko­lo­sal­ny­mi­), o średnicy do 30 cen­ty­me­trów. Duże oczy po­zwa­la­ją lepiej do­strze­gać skąpe światło głębin, w tym światło bio­lu­mi­nen­scen­cyj­ne emi­to­wa­ne przez żywe or­ga­ni­zmy.

Rozkład odpowiedzi

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
odpowiedzi
flagChorwacja
0%
13%
80%
6%
15
flagIndie
3%
7%
58%
28%
121
flagStany Zjednoczone
4%
10%
57%
26%
403
flagKanada
4%
4%
56%
36%
25
flagPakistan
0%
27%
55%
11%
18
flagAustralia
0%
7%
53%
30%
13
flagSzwecja
5%
5%
50%
40%
20
flagCzechy
7%
7%
50%
35%
14
flagWielka Brytania
1%
17%
49%
30%
265
flagNiemcy
1%
12%
47%
39%
148
flagWłochy
5%
21%
47%
26%
19
flagPolska
3%
18%
45%
32%
11210
flagHolandia
0%
11%
45%
42%
42
flagIrlandia
3%
18%
45%
33%
33
flagUkraina
0%
14%
42%
42%
14
flagNieznany
4%
27%
39%
28%
575
flagHiszpania
0%
11%
38%
50%
18
flagFrancja
0%
34%
37%
27%
29
flagNorwegia
12%
20%
36%
32%
25
flagFilipiny
0%
14%
28%
50%
14

Płeć

men48%
women39%
słoń
3%
2%
płetwal błękitny
21%
17%
kałamarnica olbrzymia
48%
39%
żyrafa
26%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które zwierzę ma największe oczy?
12408
45%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Mike Baird
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.