Jakiego alfabetu używa się w Korei Południowej?

Hiragana
Hangul
Katakana
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
Hangul (한글) jest jednym z niewielu al­fa­be­tó­w, które zostały stwo­rzo­ne sztucz­nie, a nie wy­ewo­lu­owa­ły z hie­ro­gli­fów czy ide­ogra­mó­w, jak to się działo w przy­pad­ku więk­szo­ści współ­cze­snych pism. Słowa w tym al­fa­be­cie można za­pi­sy­wać poziomo lub pionowo np: 사자 (lew) i 봄 (wiosna)

Rozkład odpowiedzi

Hiragana
Hangul
Katakana
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedzi
flagPolska
11%
34%
16%
37%
1079
flagNieznany
11%
28%
22%
38%
189

Płeć

men25%
women38%
Hiragana
12%
9%
Hangul
25%
38%
Katakana
18%
22%
Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna
43%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiego alfabetu używa się w Korei Południowej?
1323
33%

Szczegóły

Autor: Hisildi
Ilustracja: anokarina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.