Którego greckiego konstruktora nazywa się „ojcem pneumatyki”?

Ktesibiosa
Platona
Arystotelesa
Żadnego z powyższych ponieważ pojęcie pneumatyki pojawia się dopiero za czasów Rzymskich
Kte­si­bios był greckim kon­struk­to­re­m, wy­na­laz­cą i ma­te­ma­ty­kie­m, dzia­ła­ją­cym w Alek­san­drii za pa­no­wa­nia Pto­le­me­usza II Fi­la­del­fo­sa. Jego prace na temat sprę­ży­sto­ści po­wie­trza i kon­struk­cje wy­ko­rzy­stu­ją­ce to zjawisko dały mu tytuł „ojca pneu­ma­ty­ki­”. Żadne z dzieł Kte­si­bio­sa nie prze­trwa­ło do czasów współ­cze­snych. Kte­si­bio­sa uznaje się jako wy­na­laz­ce pompy tło­czą­cej i organów wodnych a także zegarów wodnych dzia­ła­ją­cych dzięki stałemu stru­mie­nio­wi wody.

Rozkład odpowiedzi

Ktesibiosa
Platona
Arystotelesa
Żadnego z powyższych ponieważ pojęcie pneumatyki pojawia się dopiero za czasów Rzymskich
odpowiedzi
flagPolska
25%
9%
18%
45%
385
flagNieznany
23%
3%
31%
41%
60

Płeć

men23%
women26%
Ktesibiosa
23%
26%
Platona
7%
11%
Arystotelesa
21%
13%
Żadnego z powyższych ponieważ pojęcie pneumatyki pojawia się dopiero za czasów Rzymskich
47%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którego greckiego konstruktora nazywa się „ojcem pneumatyki”?
480
26%

Szczegóły

Autor: wszystkiesymbole.pl
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.