Jakiego kraju to flaga?

Kostaryki
Bośni i Hercegowiny
Paragwaju
Tunezji
Ko­sta­ry­ka jest w wielu aspek­tach wy­jąt­ko­wa, jak na Amerykę Ła­ciń­ską. Kraj wyróżnia się też spokojem i de­mo­kra­cją, w 1949 roz­wią­za­no armię i od tego momentu kraj jest cał­ko­wi­cie zde­mi­li­ta­ry­zo­wa­ny. 84% spo­łe­czeń­stwa stanowi ludność biała.

Rozkład odpowiedzi

Kostaryki
Bośni i Hercegowiny
Paragwaju
Tunezji
odpowiedzi
flagWłochy
66%
6%
0%
26%
15
flagIrlandia
62%
18%
12%
6%
16
flagPolska
58%
14%
18%
7%
5138
flagNieznany
56%
16%
18%
8%
72
flagStany Zjednoczone
55%
7%
18%
14%
27
flagWielka Brytania
54%
21%
15%
7%
102
flagNiemcy
50%
15%
22%
11%
63
flagHolandia
40%
25%
35%
0%
20

Płeć

men70%
women46%
Kostaryki
70%
46%
Bośni i Hercegowiny
8%
22%
Paragwaju
14%
20%
Tunezji
6%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiego kraju to flaga?
5576
58%

Szczegóły

Autor: Martyna Glik
Ilustracja: Bruce Thomson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.