Jakiego kraju to flaga?

Kostaryki
Bośni i Hercegowiny
Paragwaju
Tunezji
Ko­sta­ry­ka jest w wielu aspek­tach wy­jąt­ko­wa, jak na Amerykę Ła­ciń­ską. Kraj wyróżnia się też spokojem i de­mo­kra­cją, w 1949 roz­wią­za­no armię i od tego momentu kraj jest cał­ko­wi­cie zde­mi­li­ta­ry­zo­wa­ny. 84% spo­łe­czeń­stwa stanowi ludność biała.

Rozkład odpowiedzi

Kostaryki
Bośni i Hercegowiny
Paragwaju
Tunezji
odpowiedzi
flagWłochy
66%
6%
0%
26%
15
flagNieznany
64%
9%
15%
9%
613
flagPolska
60%
13%
18%
8%
6568
flagIrlandia
58%
17%
17%
5%
17
flagWielka Brytania
54%
20%
17%
7%
111
flagStany Zjednoczone
54%
9%
19%
12%
31
flagNiemcy
52%
16%
19%
9%
72
flagHolandia
39%
26%
30%
4%
23

Płeć

men71%
women46%
Kostaryki
71%
46%
Bośni i Hercegowiny
7%
22%
Paragwaju
13%
20%
Tunezji
7%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiego kraju to flaga?
7590
60%

Szczegóły

Autor: Martyna Glik
Ilustracja: Bruce Thomson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.