Jakiego państwa stolicą był Wrocław?

Polski
Czech
Prus
żadnego
Śląsk był dla Kró­le­stwa Prus Fry­de­ry­ka II na tyle istotną zdo­by­czą, że krótko po jego ode­bra­niu Habs­bur­gom w 1741 Wrocław został pod­nie­sio­ny do 3 stolicy państwa obok Królewca i Berlina. Ofi­cjal­na nazwa miasta brzmiała Kró­lew­skie Sto­łecz­ne i Re­zy­den­cjal­ne Miasto Wrocław (niem. Köni­gli­che Haupt- und Re­si­denz­stadt Bre­slau­).

Rozkład odpowiedzi

Polski
Czech
Prus
żadnego
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
13%
31%
40%
22
flagPolska
4%
14%
20%
61%
1000
flagNieznany
2%
9%
11%
76%
168

Płeć

men14%
women21%
Polski
4%
3%
Czech
12%
17%
Prus
14%
21%
żadnego
69%
57%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiego państwa stolicą był Wrocław?
1239
19%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.