Jakiego ptaka są to pisklęta?

Czapli
Żurawia
Bociana
Ibisa
Czapla biała (Ardea alba) – za­miesz­ku­je wszyst­kie kon­ty­nen­ty, poza Au­stra­lią i An­tark­ty­dą­.Naj­więk­sza biała czapla w Europie, wiel­ko­ścią do­rów­nu­je czapli siwej. Upie­rze­nie śnież­no­bia­łe, w kątach dzioba żółty nie­opie­rzo­ny fragment skóry. Para wspólnie zajmuje się pi­sklę­ta­mi.

Rozkład odpowiedzi

Czapli
Żurawia
Bociana
Ibisa
odpowiedzi
flagPolska
59%
22%
7%
9%
806
flagNieznany
57%
22%
8%
11%
84

Płeć

men61%
women59%
Czapli
61%
59%
Żurawia
21%
21%
Bociana
7%
9%
Ibisa
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiego ptaka są to pisklęta?
943
59%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Andy Morffew
Czytaj więcej: wikipedia Czapla biała
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.